Skip to main content

Arbeid- og velferdstjenester på NAV Askøy

NAV har som hovedmål å få flere personer i arbeid og aktivitet, gi korrekte tjenester og stønader til rett tid, gi god service tilpasset brukernes forutsetninger og behov, og være en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

På NAV Askøy arbeider vi tverrfaglig og i samarbeid med andre tjenester i kommunen. Til våre satsingsområder er et eget ungdomsteam, levekårsteam, IPS-team med jobbspesialister, flyktningteam og ulike jobbsøkerkurs i grupper.


Åpningstider og kontaktinformasjon

Vi er åpne hver dag for timeavtaler. Du kan avtale med din veileder på Nav sine hjemmesider

 

Vi har åpent for drop-in på mandager og torsdager mellom 12:00 -14:00. 

 

Du kan også ringe oss på 55553333 om du har noen spørsmål. Har du behov for økonomisk nødhjelp så kan du ringe 90730329.  

 

 

Kvalifiseringsprogrammet
Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er det siste økonomiske sikkerhetsnettet vi har i Norge. Du kan lese mer om og søke om sosialhjelp gjennom knappene under. 

Har du behov for økonomisk nødhjelp kan du ringe 90730329

Hjelp til midlertidig bolig

Du kan få hjelp fra NAV til å finne midlertidig botilbud hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet. 

Økonomisk rådgiving

Rådgivningen er tillits- og samarbeidsbasert. Dette innebærer blant annet at du må møte til avtaler, delta aktivt i prosessen og følge opp det vi avtaler.

En økonomisk rådgiver bistår blant annet med:

 • Gir råd og veiledning rundt din økonomiske situasjon
 • Gir råd om hvilke gjeldsposter som bør betales først og sist
 • Gir hjelp til kontakt med namsmann og særmyndighet
 • Når økonomisk rådgiver anser at det ikke er mer å gjøre i saken, skal alle papirer som er mottatt makuleres
 • Må behandle alle kreditorer likt og gi kreditorene lik informasjon, dersom det skal gjøres henvendelser på vegne av deg
 • Overtar ikke noe ansvar for noen av dine økonomiske forhold
 • Skal opptrer nøytralt mellom deg og kreditorene

Ta kontakt med NAV Askøy for mer informasjon og søknadsskjema. Du kan også ringe 55553339 for Navs gjeldsrådgivningstelefon. 

Ungdomsgaranti
Ungdommer i soloppgang

Hos Nav Askøy har vi ungdommene og unge voksene i fokus. Vi har dedikerte veiledere og jobbspesialister som bistår ungdommene med å finne ordinær jobb, utdanning, eller tiltak som øker mulighetene for jobb.    

TryggEst - vern av risikoutsatte voksne

TryggEst

Telefon  56 15 84 60


Telefontid
Tirsdag og onsdag kl. 12.00-14.00

TryggEst skal bidra til å forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra sårbar for andres handlinger, eller mangel på handlinger.

Det finnes hjelp for risikoutsatte voksne - TryggEst - Et voksenvern - Bufdir

Bekymret for vold og overgrep, ta gjerne kontakt:

I Askøy kommune kan du ta kontakt med TryggEst teamet både om du er bekymret for en person eller om du selv er utsatt for vold eller overgrep.

TryggEst-team på Askøy

I Askøy kommune kan du ta kontakt med TryggEst teamet både om du er bekymret for en person eller om du selv er utsatt for vold eller overgrep.

TryggEst-teamet på Askøy består av representanter fra

 • Tjeneste for psykisk helse og rus
 • Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse
 • Sykehjem
 • Askøy læring og integrering tjenesten
 • Nav
 • Askøy kommune helse og omsorg

TryggEst-teamet gir råd og veiledning til ansatte og innbyggere, i tillegg til å vurdere og iverksette tiltak. Du kan være anonym når du ringer.

 

Kontakt

Ta kontakt på telefon 56 15 84 60 tirsdag og onsdag kl. 12.00-14.00

Hva skjer når jeg kontakter TryggeEst?

 

Mer informasjon om Tryggest

https://www.bufdir.no/vold/tryggest/


Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder


Relaterte tjenester/tjenesteområder