Skip to main content

Søke om kommunal bolig

Søke kommunal bolig, hvordan skaffe bolig selv, klage og klagefrist.


Hva er en kommunal bolig?

Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. En kommunal bolig er et midlertidig tilbud om å leie en bolig som Askøy kommune eier.

Kommunen har også boliger som er bemannede og tilrettelagte. Du kan også søke om omsorgsbolig, PU-bolig eller psykiatribolig.

Hvem kan leie en kommunal bolig?

Kommunal bolig er et tilbud man kan søke om hvis man ikke klarer å skaffe seg en bolig på egen hånd. Du må være uten egnet bolig og ikke i stand til å skaffe deg bolig selv, eller med hjelp fra andre.

Kommunale boliger kan leies ut til deg som av økonomiske, sosiale eller helsemessige forhold er vanskeligstilt i dagens boligmarked.

Søker må ha fylt 18 år, ha lovlig oppholdstillatelse i Norge og som hovedregel har bodd i kommunen i minst 12 måneder.

Hva koster en kommunal bolig?

Husleien er fastsatt med utgangspunkt i markedsleie. Denne varierer med størrelse, beliggenhet og standard. Personer med lav inntekt og høye boutgifter kan søke om statlig bostøtte.

Hvordan søke om kommunal bolig?

Du kan søke om kommunal bolig digitalt, du finner lenken nederst på siden. Du må ha BankID for å søke digitalt. 

Hvis du ikke kan søke digitalt kan du søke på papirskjema. Før du søker på papir må du finne følgende vedlegg som du må legge ved søknaden.

  • Skattemelding for siste ligningsår(fås hos skatteetaten)
  • Opplysninger om nåværende boforhold ved leiekontrakt, bekreftelse fra institusjon eller annet.
  • Lønns-og/eller trygdeslipp for siste måned.

Når det er aktuelt for søknaden må du også legge ved:

  • Bekreftelse på avslutning av nåværende boforhold
  • Dokumentasjon på alle andre inntekter, gjeld og formue
  • Separasjons- eller skilsmissebevilgning
  • Samværsavtale, avtale om barnebidrag eller vedtak om bidragsforskudd
  • Søknad om dyrehold
  • Andre relevante vedlegg

 Trykk her for å laste ned papirversjon av søknadsskjema for kommunal bolig.

Etter at du har fylt ut søknaden må du signere den  og sende søkanden til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Du kan også levere søknaden på kundetorget på rådhuset.

Hva skjer videre?

Du kan bli kalt inn til en samtale. Vi vurderer om du oppfyller vilkårene, og du får skriftlig beskjed om søknaden blir godkjent eller om du får avslag. Behandlingstiden er normalt innen en måned.

Hvis søknaden din blir godkjent blir du satt på venteliste. Dersom det ikke er egnet ledig bolig, eller det er flere søkere enn det er ledige boliger, må vi prioritere søkerne med størst behov.


Hvordan kan du skaffe deg bolig selv?

Det finnes flere tilbud og tiltak som du kan bruke for å skaffe deg en bolig selv. Her har vi samlet en oversikt over noen alternativer.

Leie av bolig

Leie

Det finnes boliger for utleie på finn.no og hybel.no. Du kan også finne annonser og selv annonsere etter bolig i lokalavisene.

Depositum

De fleste utleiere krever at du stiller garanti for leieforholdet gjennom depositum. Depositum er en sikkerhet for skyldig husleie eller skader på boligen som du leier. Hvis du ikke har muliget til stille depositum selv, kan du søke NAV om depositumsgaranti. Følg lenke for å komme til søknadsskjema. 

Bo-oppfølgingstjenesten

Dersom du trenger bistand til lete etter bolig på det private markedet kan du kontakte Bo-oppfølgingstjenesten. De kan gi råd og veiledning. 

Kjøp av bolig

Ta kontakt med banken din for å undersøke om du kan få boliglån.

Hvis du ikke kan få lån i vanlig bank, kan du søke om startlån hos kommunen. Startlån er for deg som har langvarige problemer med å finansiere en bolig. Les mer om startlån ved å følge lenke under.

Økonomisk støtte/bostøtte

Hvis du har lav inntekt og høye boutgifter, kan du søke om bostøtte fra Husbanken.

Hvis du ikke kan betale utgifter som husleie og strøm kan du søke NAV om økonomisk stønad.

Rådgivning

Hvis du ønsker en samtale for å kartlegge hvilke alternativer du har kan du ta kontakt med Boligkontoret på 56 15 81 66 for å avtale et møte.


Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon. Send klagen til avdelingen som har fattet vedtaket.


Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder


Relaterte tjenester/tjenesteområder