Hva er startlån?

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig.


Betingelser

Det er ikke krav om egenkapital for å få startlån, men du må kunne betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd og/eller bostøtte.

Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ.

Husbankens brosjyre om Startlån

Mer om Startlån hos Husbanken.


Kontakt

NAV Askøy
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-askoy

Back to top