Skip to main content

Regler og gebyrer for bruk av kommunale kaier på Askøy.

                                                               

Regler for bruk av kommunale kaier på Askøy

Meldeskjema og priser

Kommunale kaier - Melding om bruk

Retningslinjer for bruk av kommunale kaier på Askøy

 1. Fartøy over 15 m. lengde skal melde sine anløp til kommunale kaier. Maksimal liggetid er 24 timer, dersom ikke særskilt løyve er innhentet. For å melde anløp og få nødvendig løyve kontaktes Kundetorget –telefon: 56 15 80 00.
 2. Ved behov for fortøyning ut over 24 timer, ta kontakt med Askøy brann og redning på telefon 93 01 31 00 
 3. Brukere av kaiene er ansvarlig for at fartøyene er forsvarlig fortøyd.
 4. Kaiene skal rengjøres etter bruk.
 5. Dersom det oppstår skade på kaien skal bruker melde fra til kommunen. Skadevolder er ansvarlig for skaden.
 6. Det er ikke lov å bruke kaiene til lagringsplass dersom det ikke er innhentet særskilt løyve.
 7. Retningslinjene gjelder for alle kommunale kaier i Askøy kommune.
 8. Grusfartøy og fartøy over 15 m. skal betale for bruk av kaiene.
 9. Gebyret betales pr, anløp etter gjeldende sats. I tillegg kommer merverdiavgift. Gebyrene blir regulert samtidig som andre kommunale gebyrer og avgifter.
 10. Brukere av kaiene er selv ansvarlige for å melde inn anløpene på kommunens skjema.

De kommunale kaiene er

 • Fauskangervågen
 • Florvåg - gamle fergekai
 • Florvåg – Nordre betongkai
 • Follese
 • Hanøy
 • Herdla – Kirkekaien
 • Hetlevik - Vikane
 • Juvik
 • Kleppestø – Gammel fergekai - vest
 • Kleppestøhopen
 • Mjølkevikvarden
 • Oksnes
 • Skråmestø
 • Strusshamn
 • Søre Erdal – Betongkaien

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder