Skip to main content

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av fysioterapeut


Formål

  • Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale.
  • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time hos kommunal fysioterapeut.
  • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.
  • Hvis du mottar hjelp fra en eller flere instanser kan du ha behov for koordinerte tjenester.

Barnefysioterapeuten tilbyr

  • Undersøkelse og vurdering
  • Oppstart med relevante tiltak.
  • Hjelp til valg av bevegelses- og treningshjelpemidler, søknad og tilpasning.
  • Råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.
  • Fysioterapeutene behandler barna hver for seg eller i gruppe.
  • Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.
  • Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Fant du det du lette etter?