Skip to main content

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut


Formål

  • Ergoterapi er et tilbud til personer som har vanskeligheter med å gjennomføre dagligdagse aktiviteter, eller til personer som står i fare for å få det som følge av alder, sykdom, funksjonshemming eller skade.
  • Ergoterapeuter gir informasjon, råd og veiledning om hvordan du kan ivareta egen helse og mestre dine hverdagsaktiviteter.
  • Arbeidet utføres ut fra en rehabiliterende og forebyggende målsetning.

Henvisningsskjema for ergoterapi


Hva får du?

  • I samarbeid med deg ser vi på muligheter for å trene opp ferdigheter, tilpasse boligen, situasjonen og hjelpemidler for å mestre dagliglivet.
  • Våre medarbeidere kan komme hjem til deg eller møte deg der du har behov for tilrettelegging. Du kan også møte opp i våre lokaler.

Krav til søker

  • Du må være over 18 år. (Er du under 18 år, kan du få ergoterapi for barn og unge).

Hva koster det?

  • Ergoterapi er i utgangspunktet gratis, men det er egenandel på enkelte tilrettelegginger som for eksempel trappeheis og døråpner.

Hva skjer videre?

  • Merk at det kan være lang ventetid for å få ergoterapi.

Fant du det du lette etter?