Skip to main content

Personer med nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut 


Formål

 • Barn og unge som av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne kan få hjelp av ergoterapeut.
 • Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.
 • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole og andre instanser.
 • Henvisningsskjema for ergoterapi til barn og unge

Barneergoterapeuten tilbyr

  • Kartlegging av aktivitetsutførelse og trening i aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  • Vurdering og trening av håndmotorikk.
  • Vurdering, tilpasning og tilrettelegging av aktivitet og lek, inkludert formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, kommunikasjon, data, daglige aktiviteter og spesialtilpassing av bil.
  • Planlegging og tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer barns og unges mulighet til aktivitet og deltagelse.
  • Råd og veiledning til foresatte og samarbeidspartnere.

Hvordan

  • Ergoterapeutene samarbeider med fysioterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler.

Kontakt

Hvis du mottar hjelp fra en eller flere instanser kan du ha behov for koordinerte tjenester.


Fant du det du lette etter?