Skip to main content

Formål

Dagsenter er et aktivitetstilbud til hjemmeboende personer som trenger hjelp til å ivareta sine behov for sosial kontakt. Det kan også være et tilbud for pårørende med et særlig tyngende omsorgsansvar, som har behov for avlastning deler av døgnet. Tilbudet er behovsbasert, og du må søke om plass.

Søk helse- og omsorgstjeneste


Hva får du?

Dagsenter for eldre og for personer med demens

På dagsentrene får eldre som bor hjemme tilbud om sosiale aktiviteter og gode, næringsrike måltider.

 • Plass en eller flere dager i uken
 • Middag
 • Ulike aktivitets- og kulturtilbud
 • Alle som har behov for det blir hentet og kjørt hjem

Transport til og fra dagsentrene utføres i samarbeid med Karlsen Turvogn

Det er også egne grupper for personer med demens.

Krav til søker

 • Du bor hjemme.
 • Du har vanskeligheter med å komme deg ut av huset på egenhånd.
 • Du ønsker å møte andre mennesker.
 • Du trenger hjelp til å ivareta dine sosiale behov.
 • For å bli godkjent for dagtilbud må ditt fysiske eller psykiske funksjonstap være av en slik art at du ikke selv kan ivareta dine sosiale behov.
Dagsenter for personer med utviklingshemming

På Soltunet dagsenter og sansehus får mennesker med varig nedsatt funksjonsevne et dagtilbud med ulike aktiviteter som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå.

Målsettingen er at brukerne skal oppleve mestring, glede og velvære.

Dagsenteret tilbyr en rekke ulike aktiviteter som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Det kan være arbeidstrening, botrening, sansestimulering, fysisk aktivitet og sosialt fellesskap.

Formiddag

 • Dagsentertilbudet vårt har åpent hver dag fra kl 8:00 til kl. 14:00.
 • Vi serverer lunsj hver dag.
 • Vi har plass til 55 personer, og aktivitetene er tilrettelagt for den enkelte bruker.
 • Dagsenteret er delt opp i fire grupper, med sine faste aktiviteter.
 • I tillegg til disse aktivitetene har vi fellesaktiviteter som den enkelte fritt kan velge å delta i. (Eksempel: bading, bingo, kafè, diverse danseformer.)
 • Alle aktivitetene vi tilbyr er utviklet over lang tid og tilpasset den gruppen vi henvender oss til.

Ettermiddag

 • På ettermiddagstid har vi fritidsaktiviteter for utviklingshemmede barn og unge. Dette er aktiviteter som gis i samarbeid med skolene og støttekontaktordningen i kommunen.

Sanserom og sansehager

 • Dagsenteret har også syv sanserom, og i senterets nærområde har vi sansehager med en prydhage og en nyttehage med drivhus hvor det dyrkes planter, frukt, grønnsaker og bær.

Hva koster det?

 • Prisen for dagopphold er fastsatt i Helse- og omsorgsdepartementet, blir justert hvert år. Prisen kan ikke påklages.
 • I tillegg til oppmøte betales det en kostpris på måltidet som blir servert per dag.
 • Dersom du er avhengig av transport til og fra dagsenteret, betales det en egenandel på dette.
 • Blir oppholdet innvilget som avlastning, skal det ikke betales egenandel.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende


Saksbehandlere for omsorgstjenester


Søknadsbehandling

 1. Fyll ut søknaden. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.
 2. Når søknaden er mottatt, blir den tildelt en saksbehandler.
 3. Saksbehandler kontakter deg. Dersom det er behov for et vurderingsbesøk avtales det.
 4. Dersom du ikke har vedlagt nødvendige opplysninger fra lege eller andre relevante samarbeidspartnere, vil saksbehandler innhente dette.
 5. Når søknaden er ferdigbehandlet får du tilsendt brev med vedtaket og annen aktuell informasjon om hva dette innebærer.

Klage

 • Eventuell klage sendes Askøy kommune, Helse og omsorg innen 4 uker fra mottatt vedtak
 • Det gjøres en ny vurdering av søknaden
 • Dersom vedtaket omgjøres, får du brev om dette
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Vestland med kopi til deg
 • Klage skal leveres skriftlig til:
  Askøy kommune, Helse og omsorg
  Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?