Skip to main content
Sist oppdatert: 03. juni 2024
Opprettet dato: 21. mai 2024

Har du merknader til arealdelen? Vent til den kommer på høring


En datamaskin som viser grafer og søyler
Det anbefales å vente med å sende inn merknader til etter at arealdelen er lagt ut på høring og offentlig ettersyn (illustrasjonsfoto: Carlos Muza, Unsplash)

Kommuneplanens arealdel 2024-2036 ble behandlet i formannskapet 30. april. Der ble det besluttet at planforslaget skal legges ut på høring og offentlig ettersyn.

Før planforslaget blir lagt ut på høring og offentlig ettersyn skal det utarbeides et arealregnskap og gjøres litt mer arbeid i tråd med det politiske vedtaket.

Det betyr at det vil ta litt tid før planforslaget kommer ut på høring. Dette skjer etter sommerferien.

Det er kun i høringsperioden at det er åpent for å komme med merknader til planforslaget. Det anbefales derfor å vente med å sende inn merknader til etter at arealdelen er lagt ut på høring og offentlig ettersyn.

Vi vil informere om høringsperioden både på vår hjemmeside og i lokale medier så snart dette er klart.


Forfatter:
Dag Folkestad

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?