Formål

Skal du ha et større offentlig arrangement som for eksempel: konserter og andre kulturarrangementer, tivoli eller idrettsarrangement, kan fagavdeling Kultur og idrett hjelpe til med å varsle alle nødvendige instanser.


Frist

 • minst tre uker før arrangementet finner sted.

Meldeskjema


Hva koster det?

 • Tjenesten er gratis.

Behandling

Avdelingen formidler meldingen videre til aktuelle instanser og de får en ukes frist til å komme med kommentarer til saksbehandler. Dette kan for eksempel være

 • Fagavdeling teknisk (Samferdsel og Vann og avløp)
 • Kultur og idrett
 • Skole
 • Askøyhallene KS
 • Helsetjenesten
 • Skjenkeløyve / kommuneadvokaten.
 • Askøy brann og redning
 • Samfunnssikkerhet og beredskap
 • Politi
 • Bergen og omland friluftsråd

Kontakt avdelingen