Skip to main content
Sist oppdatert: 01. november 2023

Søke, endre eller si opp SFO-plass


Administrere SFO-plassen

Alle kommuner skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1. – 4. årstrinn og for barn med særskilte behov i 5. – 7. årstrinn. 

Du kan søke om plass for barnet ditt i SFO på den skolen der barnet er elev.


Søke SFO-plass
  • Du søker SFO-plass i Vigilo foreldreportal under menypunktet Søknader. Tilbud om SFO-plass må besvares i Vigilo foreldreportal før plassen er endelig tildelt.

  • Alle som søker innen tidsfrist får plass. Fortløpende opptak kan skje gjennom året dersom bemanning og lokaliteter tillater dette. Tildeling av plass skjer ved særskilt tildelingsbrev (enkeltvedtak) og gjelder fra startdato til utgangen av 4. årstrinn eller til plassen blir sagt opp skriftlig på et tidligere tidspunkt. Det må ikke søkes særskilt for hvert skoleår. Barn med spesielle behov må søke om nytt opptak ved overgang til 5. årstrinn.
Endre eller si opp SFO-plass

Endring eller oppsigelse av SFO-plass søkes via Vigilo foreldreportal under menypunktet Søknader

Endring av plass
For å endre plasstype søker du om endring av nåværende SFO-plass. 

Oppsigelse av plass
Ved oppsigelse av plass regnes det en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter at oppsigelsen er sendt. Ved oppsigelse etter 1.april må det betales til og med juni måned.

Krav til søker

Du kan søke om SFO-plass i Askøy uten at barnet bor i kommunen, men barnet må ha bosted i Askøy ved oppstartdato. Du må oppgi epostadresse og mobilnummer, samt fødsels- og personnummer på fakturamottaker. Oppgi ønsket startdato. Dersom søknad sendes etter skolestart om høsten, kan du ønske oppstart når du vil i løpet av året. Ved hovedopptaket er oppstart 1. august.

Klagemulighet

Ved hovedopptaket er klagefrist 3 uker fra det tidspunkt søker mottar vedtaket, jfr. Forvaltningsloven kapittel VI. Eventuell klage sendes til skolen.

Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?