Skip to main content

Ettervern og alternative tilbud

Her finner du ulike aktiviteter og tilbud, rettet til deg som har behov for oppfølging og ettervern. Målgruppen er tiltak og tjenester innen rus, psykisk helse og til deg som er tilbake etter fengselsopphold.