Skip to main content

Helsestasjonen tilbyr helsefremmende og forebyggende tjenester til barn og familier i kommunen.

                                                               

Helsestasjonene på Ravnanger og Kleppestø er vedtatt å samlokaliseres på Kleppestø (oppdatert 12. juni 2024).

(Ravnanger helsestasjon har besøksadresse: Litleåsen 10)

Kleppestø helsestasjon har besøksadresse: Kleppeveien 21 inngang D, 3 etasje

Helsestasjonen gir tilbud til barn 0-5 år og deres familier etter gjeldene nasjonalfaglige retningslinjer.

Våre tjenester er gratis, vi ber likevel om at dere tar kontakt med oss dersom timene dere er tildelt ikke kan benyttes.


Helsestasjonen tilbyr

Ammeveileder

Helsesykepleier med videreutdanning innen ammeveiledning, vil kunne komme hjem til deg, eller ta i mot deg på helsestasjonen. Ta kontakt med din helsesykepleier for informasjon.

Bli-tørr-veileder

Oppfølging til barn og unge som har utfordringer med enurese og/eller enkoprese. Dette er individuell oppfølging.

Foreldreveiledning i gruppe

ICDP er et forebyggende og gruppebasert program rettet mot foreldre med barn i alderen 0 – 18 år.

Formålet med programmet er å forebygge psykososiale vansker blant barn og unge gjennom å støtte og stryke foreldre og andre omsorgsgivere i deres omsorgsrolle.  

Hva er helsestasjon for barn 0 – 5 år?

Helsestasjon 0–5 år er et gratis og lovpålagt helsetilbud for barn og foreldre, fra fødsel til skolestart. På helsestasjonen kan du som foreldre få hjelp og veiledning fra helsesykepleier, lege og fysioterapeut.


Fant du det du lette etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Det var dumt, kan du hjelpe oss med å forstå hva du var på utkikk etter?

Relaterte tjenester/tjenesteområder