Skip to main content

Kunngjøring

Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for Askøy kommune 2024-2028

Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for Askøy kommune i perioden 2024-2028 har vært til politisk behandling våren 2024.

Kommunestyret vedtok i møte 13. juni 2024 å sende forslag til retningslinjer på offentlig høring. Høringsfristen settes til 2. august 2024.

Skriftlige innspill og merknader sendes til:

Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

e-post: postmottak.postmottak@askoy.kommune.no

Bakgrunn

Kommunene skal ha en alkoholpolitisk handlingsplan, jf. alkoholloven § 1-7d. Retningslinjer for tildeling av salgs- og skjenkebevillinger og Forskrift om salgs-, skjenke- og åpningstider utgjør, sammen med Kommuneplanens samfunnsdel og Askøy kommunes Handlingsplan for rus og psykisk helse, Askøy kommune sin alkoholpolitiske handlingsplan, jf. alkohollovens § 1-7 d.

Retningslinjene skal synliggjøre alkoholpolitikken i kommunen og gi god veiledning til saksbehandlingen i henhold til alkoholregelverket i den kommende fireårsperiode.

Hva er nytt?

Foreliggende revisjon medfører ikke kontroversielle endringer, men konkretiserer og utdyper i all hovedsak gjeldende praksis ved behandling av enkeltsaker etter alkohollovgivningen.

Retningslinjene vil danne grunnlag for pågående saksbehandling av fornyelser av salgs- og skjenkebevillinger som fremmes for politisk behandling høsten 2024.

Forslag til retningslinjer:

pdf Retningslinjer for tildeling av salgs og skjenkebevillinger i Askøy kommune i perioden 2024 2028 (111 KB)

pdf Forslag til retningslinjer 29 04 2024 (121 KB)

pdf Gjeldende Retningslinjer for salgs og skjenkebevillinger (260 KB)

pdf Forskrift om salgs , skjenke og åpningstider, Askøy kommune (90 KB)

  • Sist oppdatert .