pdf Barnehage 1 årig handlingsplan 2014 2015

pdf Barnehage 4 årig handlingsplan 2013 2016

pdf Boligsosial handlingsplan 2017 2021 (1)

pdf Et verdig liv 2016 2019 Temaplan

pdf Handlingsplan Askøy kulturskole 2018-2022

pdf Handlingsplan Rus og psykisk helse 2018 2022

pdf Helsebruksplan 2018 2030

pdf Likestillings og mangfoldsplan 2013 2016

pdf Morgendagens omsorg 2015 2018

pdf Plan for barnehageutbygging 2014 2030

pdf Skolebruksplanen: Del 2 - Handlingsdel

pdf Skolebruksplanen: Vedlegg 3 - Arealnorm