Hva gjør vi?

Askøy kommune har i dag 157 ordinære sykehjemsplasser fordelt på Kleppestø sykehjem med 90 , Ravnanger sykehjem med 20 og Ask bo- og omsorgssenter med 47 plasser.
I tillegg så har Furubakken sykehjem på Furuly 12 plasser for mennesker med utviklingshemming, demens og andre aldersrelaterte utfordringer. 

Tjenesten gir tilbud til både somatisk syke og personer med en demensutvikling.

Tilbud og tjenester


Ledelse

Helse- og omsorgssjef Anne Kjersti Drange 

Telefon 56 15 82 51 

Mobil 970 51 727 

e-post


Sykehjemsoverlege: Ingvil Austbø

 e-post


Leder for institusjon: Turid Vigrestad 

Telefon 56 15 59 03 

Mobil 905 38 769 

e-post


Leder Ravnanger sykehjem: Synnøve S. Karlsøen

Telefon 915 59 698

e-post  

Telefon til Ravnanger sykehjem 404 01 817


Leder Furubakken sykehjem: Morten Isaksen

Telefon  905 38 817

e-post  


Hva koster det?

Ledige stillinger