"Læring og trivsel for alle"

Våre kjerneverdier

Respekt, trygghet, tydelighet og rettferdighet– læring på alle nivå – gode relasjoner- engasjement for oppdraget vårt.

Kjerneverdiene skal gi retning til arbeidet vårt ved skolen,prioritere det vi legger vekt på for å gjøre oss til en god skole for alle.

Å styre mot et mål der visjon og verdier alltid skal reflekteres i våre handlinger er en viktig oppgave.

Men om vi ikke på alle områder er der i dag skal vi alltid ha som målsetting å bli bedre!

Back to top