"Kunnskap og trivsel - en skole for alle"

Kleppestø ungdomsskoles læringssyn.

Elevene på Kleppestø ungdomsskole lærer best når

 • de møter engasjerte, kompetente og forberedte lærere
 • de har et godt fysisk og psykisk klassemiljø
 • det er arbeidsro
 • de får arbeide i mindre grupper i basisfagene
 • de opplever klare faglige forventninger

Kleppestø ungdomsskoles foreldresyn

For å skape et godt skole/hjem-samarbeid ved Kleppestø ungdomsskole vil jeg som ansatt

 • ønske gjensidig informasjonsflyt
 • bruke It’s Learning som oppslagstavle
 • være tydelig overfor foreldre
 • møte foreldre med respekt

Kleppestø ungdomsskoles elevsyn

Som ansatt ved Kleppestø ungdomsskole mener jeg det er viktig og riktig at elevene skal møtes:

 • med trygge rammer og omgivelser
 • med forventninger og krav
 • med respekt og toleranse
 • med tydelige grenser og samkjørte lærere
 • med vilje til forståelse

Back to top