"Omsorg - Ansvar - Respekt"

Skolens mål er - «Elevene på Kleppe skole skal få muligheter til å utvikle seg faglig og sosialt i et positivt og støttende læringsmiljø.»

Skolens målsetting og verdier er et viktig utgangspunkt for vårt arbeid.

Omsorg, ansvar og respekt er skolens kjerneverdier.

Back to top