"Vi fremmer læring, mestring og toleranse."


På Hop skole mener vi at elevene lærer best når

  • vi tar utgangspunkt i elevens forutsetninger, faglig og sosialt.
  • vi bruker ulike tilnærmingsmåter og strategier i undervisningen.

På Hop skole mener vi at et godt foreldresamarbeid skal inneholde

  • konkrete forventninger og krav til skole og hjem.
  • gjensidige gode kommunikasjonsrutiner, alt vedrørende elevene.

Skolens elevsyn bygger på

  • respekt og toleranse.
  • innsikt i elevens verden.
  • se mulighetene som ligger i det enkelte barn.

Vårt kollegasamarbeid bygger på

  • at vi er flinke til å fram snakke hverandre.
  • at vi deler erfaringer og ideer.
  • at vi er tilgjengelig, hjelpsom og inkluderende.

Back to top