”Ingen utenfor”

Hvis tall og bokstaver
er frøene som skal vokse
til kunnskap –
er trygghet og omsorg
jordsmonnet
de skal vokse i.

(Carl Thomas Carlsten)


  • På Hetlevik skole skal vi skape trygge og gode klassemiljø.
  • Alle skal respekteres for den de er og føle at de er like mye verd.
  • Alle i skolemiljøet skal få oppgaver der de opplever både mestring og utfordringer.
  • Vi skal se og høre hver enkelt elev, forelder og ansatt.
  • Vi skal utvikle elevenes evne til å samarbeide med alle.

Back to top