«Sammen for læring»


Vi har fokus på å fremme elevenes faglige og sosiale utvikling i et trivelig og trygt læringsmiljø, hvor læring, fellesskap, trivsel og motivasjon er noen av nøkkelordene.

Follese skole tilstreber gode relasjoner og samhandling mellom elever, lærere, foresatte og nærmiljø.

Back to top