"Her er det kjekt å være, mye spennende å lære."


Læring og elevsyn

Vi mener at elever lærer best og har det best når

 • Vi er engasjerte og stiller presis og godt forberedt.
 • Vi har regler som er enkle å forholde seg til.
 • Vi behandler elevene med respekt.
 • Vi er trygge og forutsigbare voksne.
 • Vi har tydelige forventninger og oppnåelige mål for elevene.
 • Vi gir ros og konstruktive tilbakemeldinger.
 • Vi har et godt samarbeid med foresatte.

Samarbeid med foreldrene

For at elevene skal få et optimalt læringsutbytte, forventer vi at foreldrene

 • stiller krav til barnas oppførsel på skolen og hjemme.
 • viser interesse for sitt barns læring.
 • jobber aktivt for å bidra til et godt klassemiljø.
 • ser over lekser hver dag og godkjenner dem.
 • sørger for at barna møter på skolen uthvilte, mette, presise og med det rette utstyret.
 • samarbeider med skolen og omtaler skolen positivt overfor barna.

Kollegasamarbeid

Som ansatt ved Florvåg skole vil jeg

 • Alltid hilse vennlig på mine kollegaer.
 • Møte mine kollegaer, gamle og nye, med positiv innstilling.
 • Omtale mine kollegaer positivt overfor andre.
 • Være tydelig når jeg kommuniserer, og be om forklaring når noe er uklart.
 • Våge å si ifra når jeg er uenig, men også tåle at andre er uenig med meg.
 • Spørre om hjelp når jeg trenger det, og ta imot råd når jeg får det.

Back to top