Læring for livet

Verdier som ligger til grunn

  • Vi er lekende, inkluderende og modige.
  • Vi skal være rause og gjøre hverandre gode.
  • Dette gjelder både i voksen- og elevmiljøet.

Vi tror dette er noe andre legger merke til når de kommer til skolen vår. Vi er stolte av læringsmiljøet vårt!