Sammen om kunnskap og trivsel

På Davanger skole skal elevene

  • oppleve at de blir sett og hørt hver dag
  • være trygge på skolen og på skoleveien
  • møte gjensidig respekt
  • oppleve omsorg på alle områder
  • møte forutsigbarhet

På Davanger skole lærer vi gjennom

  • tilpassede oppgaver og metoder etter elevens behov
  • konsekvent grensesetting og klasseregler
  • å være forberedt til timene
  • variert undervisning
  • individuell oppfølging

Back to top