tett på med trekanter2


Visjon

«Tett på utviklingen – tett på menneskene» er kommunens visjon.

Den favner to viktige hovedtrekk ved kommunen.

Det ene er at Askøy vil være en kommune preget av vekst og utvikling, det andre er ønsket om å være et varmt samfunn med gode levekår.

Askøy ligger i en vekstregion nær storbyen Bergen, og er attraktiv både for bosetting og næringsetablering. Etter tusenårsskiftet har Askøy vært blant de raskest voksende kommunene i landet, og andelen av barn og unge er betydelig høyere enn i gjennomsnittskommunen. Det ventes fortsatt betydelig befolkningsøkning i årene fremover.

Kommunen ønsker å ta en aktiv rolle i utviklingen, og være 'tett på' når det gjelder å ta styring og ha påvirkning. Dette gjelder både for boligutbygging, næringsetablering, infrastruktur og samfunnsutvikling.

Viktige områder for samfunnsutviklingen er å utvikle Kleppestø til et levende sentrum og møteplass; Strusshamn til et område som kan beskrives som fortid i levende live og Herdla som et unikt natur- og opplevelsesområde.

Å være et varmt samfunn med gode levekår innebærer å ha et godt oppvekstmiljø og et rikt kulturliv; folk som bryr seg om – og tar vare på hverandre. Befolkningen holder seg frisk og tar vare på egen helse, blant annet ved å bruke mulighetene som ligger i nærheten til sjøen og naturen.

Ved å være tett på og tilstedeværende kjenner kommunen behovene og skaper dialog. Gjennom å oppfylle visjonen kan politikere og administrasjon sammen sikre trygge og gode levekår og utviklingsmuligheter for innbyggere og næringsliv.

Verdier

Gjennom en medvirkningsbasert prosess har organisasjonen samlet seg om fire felles verdier.

Raus

Vi har respekt for hverandre
Vi er imøtekommende og løsningsorienterte

Interessert

Vi er nysgjerrig på det andre kan, tenker og mener
Vi er flinke til å lytte før vi konkluderer

Modig

Vi våger å tenke nytt og langsiktig
Vi står for det vi har blitt enige om

Kompetent

Vi er stolte over det vi kan
Vi er profesjonelle i alt vi gjør

Back to top