Støtte og ressurser for Veteraner og deres familier

Målgruppen for denne informasjonen er veteraner fra militære operasjoner og deres kjære familier. Å tilpasse seg livet etter militærtjeneste kan være utfordrende, og det er viktig å vite at det finnes støtte og ressurser tilgjengelig. Her har vi samlet en liste over nettsider og organisasjoner som kan være nyttige for deg som er veteran eller er i familie med en veteran.

 Innhold


Veteraner Askøy - lokal støtte

For veteraner bosatt i Askøy kommune, tilbyr Veteraner Askøy en egen hjemmeside dedikert til å møte lokale behov og samfunnsskapende aktiviteter. Besøk nettstedet deres for informasjon og arrangementer som kan bidra til å styrke fellesskapet i ditt nærområde.

Lenke til Veteraner Askøy


Forsvarets informasjon om internasjonale operasjoner

Forsvarets offisielle nettside gir deg tilgang til informasjon om veteraner fra internasjonale operasjoner. Her kan du finne historier, nyheter og ressurser som gir innsikt i militærtjeneste i internasjonale sammenhenger.

Lenke til Forsvarets Veteraninformasjon


 Tilbud og Aktiviteter for Veteraner

Forsvaret tilbyr også en egen nettside som gir oversikt over tilbud og aktiviteter skreddersydd for veteraner. Utforsk mulighetene for å delta i arrangementer, workshops og støtteprogrammer.

Lenke til Forsvarets tilbud og aktiviteter


 Stressmestringsressurser fra Institutt for Militærpsykiatri

Institutt for militærpsykiatri og stressmestring er en verdifull ressurs for de som ønsker å jobbe med stressmestringskapasiteten. De tilbyr også veiledning og hjelp, spesielt for personell tilknyttet Forsvaret.

Lenke til Institutt for Militærpsykiatri og Stressmestring


Kameratstøtte - Snakk med andre Veteraner

Trenger du noen å prate med som forstår dine erfaringer? Kameratstøtte, drevet av Norsk Veteranforbund for internasjonale operasjoner, gir deg muligheten til å koble deg med andre veteraner for samtaler og fellesskap.

Lenke til Kameratstøtte


Psykososial støtte og mestring

 For de som jobber med psykososial beredskap, er RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) en viktig ressurs. Deres nettside inneholder informasjon og veiledning for håndtering av psykososiale utfordringer.

Lenke til RVTS


Askøy kommunes Veteranplan

Askøy kommune har utviklet en spesifikk Veteranplan for å støtte og anerkjenne sine lokale veteraner. Utforsk planen for informasjon om lokale tjenester og initiativer.

Lenke til Askøy Kommunes Veteranplan


Kompetansemiljøet for Veteransaker i NAV

Fri fagbevegelse har skrevet en informativ artikkel om Kompetansemiljøet for veteransaker i NAV. Denne artikkelen gir innsikt i hvordan NAV kan bistå veteraner i deres tilpasning til sivilsamfunnet.

Les artikkelen på Fri Fagbevegelse


Vi håper denne samlingen av ressurser vil være til hjelp for deg som er veteran eller er i familie med en veteran. Du er ikke alene, og det finnes støtte og informasjon tilgjengelig for å gjøre overgangen til det sivile livet så enkelt som mulig.

Back to top