Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og aktivitet, og styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.  


Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen består av en alarmboks tilknyttet strøm med en bærbar alarmknapp som du bør ha på deg hele tiden. Ved å trykke på knappen kan du tilkalle hjelp. Alarmen er knyttet til et responssenter som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pårørende dersom den blir utløst. Alle som får trygghetsalarm vil få tilbud om å inntil to røykvarslere ved behov.


Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling

Du kan også få installert sensorteknologi i hjemmet som registrerer for eksempel om du faller, om ytterdøren åpnes på uvanlige tider (f.eks. dersom du går ut om natten), om du kommer tilbake i sengen etter å ha vært på toalettet i løpet av natten eller ved røykutvikling. Etter avtale vil dine pårørende eller kommunens responssenter få en automatisk melding, og kontakte deg.

Bilde av trygghetsalarm og sensorerBilde: www.climax.com.tw


Hjelp til å huske å ta medisiner

Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen; vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

hjelp til aa ta medisiner

Bilde: www.dignio.no

 


Under utprøving

GPS-lokalisering

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. Pårørende kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende.

bilde av gps

Bilde: www.safemate.no og pixelbay.com


Slik søker du

Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende kartlegge hvilke teknologier som passer for ditt behov.  Alarmene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette.
Kontaktinformasjon (saksbehandling-omsorgstjenester)