Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologiske hjelpemidler som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og aktivitet, og styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.   


Slik søker du

Kommunen vil sammen med deg og eventuelt dine pårørende kartlegge hvilke teknologier som passer for ditt behov.  Hjelpemidlene er enkle å bruke så du trenger ikke å ha teknisk kunnskap. Kommunen sørger for å installere nødvendig utstyr og vedlikeholde dette. Søknadsskjema finner du på denne adressen: Søke helse og omsorgstjenester.


Visningsrom

På Kleppestø sykehjem har vi nå et visningsrom for velferdsteknologi. Rommet er et viktig virkemiddel for at flere skal få øynene opp for velferdsteknologi. I tiden fremover vil det bli holdt visninger for innbyggere og ansatte i kommunen. Vi håper og tror at det å kunne prøve produktene gir bedre læring enn å lese om dem. Alt utstyret på rommet er koblet opp og kan trykkes på og prøves.

Visningsrom for velferdsteknologi


Trygghetsalarm

Trygghetsalarmen består av en alarmboks tilknyttet strøm med en bærbar alarmknapp som du bør ha på deg hele tiden. Ved å trykke på knappen kan du tilkalle hjelp. Alarmen er knyttet til et responssenter som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien eller pårørende dersom den blir utløst. Alle som får trygghetsalarm vil få tilbud om å inntil to røykvarslere ved behov.


Varsling om fall, bevegelse eller røykutvikling

Du kan også få installert sensorteknologi i hjemmet som registrerer for eksempel om du faller, om ytterdøren åpnes på uvanlige tider (f.eks. dersom du går ut om natten), om du kommer tilbake i sengen etter å ha vært på toalettet i løpet av natten eller ved røykutvikling. Etter avtale vil dine pårørende eller kommunens responssenter få en automatisk melding, og kontakte deg.

Bilde av trygghetsalarm og sensorerBilde: www.climax.com.tw


Hjelp til å huske å ta medisiner

Medisineringsstøtte er et apparat som gir deg et varsel når det er tid for å ta medisinene. Dersom medisinene ikke blir tatt til rett tid, sendes en melding til dine pårørende eller til responssenteret i kommunen. Den som mottar meldingen; vil da ta kontakt for å finne ut hvorfor medisinen ikke er tatt.

hjelp til aa ta medisiner

Bilde: www.dignio.no

 

Mobil trygghetsalarm med GPS-lokalisering

Det er viktig for de fleste å kunne bevege seg fritt og være aktiv, også når man får kognitiv svikt og problemer med å orientere seg. Med en GPS kan en person fortsatt være aktiv og pårørende er trygge. Pårørende kan benytte informasjonen som GPS enheten gir, til å lokalisere og bistå vedkommende.

bilde av gps

Bilde: www.safemate.no og pixelbay.com 

Kalendersystemer

Noen ganger kan det være vanskelig å skape struktur i hverdagen. En forenklet elektronisk kalender kan gi deg mer trygghet og forutsigbarhet. Du får hjelp til å se hvilken dag og tid på døgnet det er, hvilke aktiviteter du har planlagt denne dagen, uken og måneden. Hjelpemiddelet kan søkes om hos NAV Hjelpemiddelsentralen. Det finnes mange ulike kalendere, store som monteres på vegg, mindre varianter på størrelse med en liten bilderamme og programvare som du kan bruke din private smarttelefon.

Kalendere

Bilde: NAV Hjelpemiddelsentralen

 


Avstandsoppfølging

I 2019 prøvde vi ut sensorteknologi på ett av pasientrommene på Kleppestø sykehjem. Målet var å gi pasienten økt trygghet i forhold til forebygging av fall og bedre søvnkvalitet.  På natt brukes den til å sjekke ved hjelp av bilde fra rommet at pasienten har det bra. Utprøvingen var vellykket og sensoren er nå tatt i bruk på ett rom til på sykehjemmet.

  Bilde av sensor RoomMate

Bilde: RoomMate


Tenner hele livet

Kommunene Askøy, nye Sogndal og Voss deltar sammen med den offentlige tannhelsetjenesten i et prosjekt som går ut på å bruke elektroniske tannbørster. Det er tannbørster som er utstyrt med et instrument som registrerer bruken av tannbørsten, og som blir lest av ansatte i hjemmetjenestene eller pårørende. Hensikten med prosjektet er å få til bedre tannhelsetilbudet til personer som allerede mottar hjemmesykepleie. Ti brukere av hjemmetjenester på Askøy vil få tilbud om å prøve tannkosten i prosjektet.

  Bilde av elektrisk tannkost

Bilde: Oral-bUnder utprøving

Telemedisin

Video brukes i økende grad både i pasientbehandling og andre tjenestetilbud i helse- og omsorgssektoren i Norge. Bruk av video kan bidra til forbedret diagnostikk og bedre samhandling. Askøy kommune ser nå på muligheten for å prøve ut videoteknologi. Mer informasjon om hva i ønsker å prøve ut kommer i mars 2020.