Veistenging Bergheimvegen

VeiarbeidskiltKommunen skal fortsette opprustingsarbeidet av Bergheimvegen mellom Skogedalen og Bergheim idrettsbane. Det skal settes opp nye støpekanter og det skal legges en del ny asfalt på strekningen.

  • Arbeidet vil pågå i ca. 6 uker fra 7. september frem til 16. oktober.

I denne perioden vil strekningen være stengt for biltrafikk hele døgnet. Gående kan passere, men må ta hensyn til signal fra anleggsarbeiderne. Biltrafikk til/fra bebyggelsen vest for Skogedalen må kjøre over Bergheim.  

Stengingen vil bli varselet til berørte beboere via SMS.