KUNNGJØRING

Bergen Vann hjelper til med lekkasjesøk


Situasjonsbilde

Onsdag 19. september klokken 8:30

Kommunal kriseledelse har i møte i dag, 19. september, besluttet å oppheve restriksjonene som har vært på bruk av drikkevann gjennom sommerens vannkrise for abonnenter på kommunalt nett.

Begrunnelsen for beslutningen er at

 • Årstiden, sammen med betydelig nedbør den siste tiden, gjør at man har kontroll på situasjonen i vannforsyningen
 • Den økte innsatsen knyttet til lekkasjesøk og utbedring har hatt betydelig effekt
 • Det er tilfredsstillende fremdrift på etablering av overføringsledning fra Askevatnet til Ingersvatnet, noe som gir en trygghet i vannforsyningen på tross av eventuelle kommende tørre perioder

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at det kan bli innført restriksjoner igjen dersom det mot formodning skulle bli problemer med opstarten av overføringsledningen fra Askevatn til Ingersvatn.

Men denne er i rute, og vannmengden i magasinene tilsier at det er god nok overlapping i tid frem til ledningen er klar.

Svømmehallene

Bassenget i Askøyhallen fylles opp nå. Det er ikke klart når bassenget kan tas i bruk.

Tusen takk til alle innbyggere som har hjulpet til med å spare vannet gjennom denne perioden.

 


Torsdag 13. september klokken 12:00

Det er mange spørsmål du kan stille rundt vannsituasjonen på Askøy:

Hvorfor er vannsituasjonen så vanskelig på Askøy?

Hvorfor er ikke Askevatn tatt i bruk ennå?

Her er en lang artikkel som gir flere svar: Les mer om vannforsyningen på Askøy.

 


Torsdag 13. september klokken 8:30

Feilen på Kleppe vannrenseanlegg er rettet opp, og det er tilbake i normal drift.

Feilen i morgentimene kan medføre noe missfarging av vannet, og luft i rør. Dette vil gå over ved å la vannet renne en stund.

Det er ikke behov for å koke vannet.

 


Torsdag 13. september klokken 8:00

Tekniske problemer ved Kleppe vannverk

Det har oppstått tekniske problemer på Kleppe vannrenseanlegg, dette fører til redusert kapasitet.

Vi oppfordrer til å bruke minst mulig vann på søre Askøy de neste timene.

Det er ikke behov for å koke vannet.

Vi jobber med å rette feilen, og det vil komme oppdateringer på situasjonen utover dagen

 


Statusrapport onsdag 5. september klokken 17:00

Vaskehallene får åpne igjen

Lokalt næringsliv er viktig for Askøy. Vi ser at vaskehallene har store økonomiske tap ved å holde stengt, blant annet på leasing av utstyr i en hall som ikke benyttes.

Vi setter pris på at vaskehallene er med på vannsparingen. For å sikre arbeidsplasser får disse nå åpne igjen.

Vi vil oppfordre vaskehallene til å bruke alternative vannkilder, der det er mulig.

Rørledningen fra Askevatnet til Ingjerdsvatn er i rute, og det er en medvirkende årsak til at vaskehallene kan åpne. Hvis situasjonen forverrer seg, vil restriksjonene gjeninnføres.

Vi understreker at vannrestriksjonene fortsatt gjelder.

Det betyr at du ikke kan vaske for eksempel bil og terrasse hjemme. Dette vil først være mulig når vannrestriksjonene oppheves. Vi ser for oss at det blir så snart ledningen fra Askevatn står klar, i månedsskiftet oktober-november.

Det kommer melding om dette.

All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Lekkasjesøk

Bergen Vann KF jobber med lekkasjesøk. De har funnet noen små, som utbedres. Søk fortsetter.

Slik jobber Bergen Vann: https://vimeo.com/287014639

Ny rørledning

Arbeidet med rørledningen mellom Askevatn og Ingjerdsvatn går som planlagt.

Utførende bedrift ser at de gjør en viktig jobb for kommunens innbyggere, og jobber raskt og effektivt.

Se video om den nye rørledningen, laget av Askøy24:

 


Lørdag 1. september klokken 23:30

Om vannbruddet i Florvågveien.

De aller fleste har nå fått vann tilbake. De som ikke har fått vann i springen har blitt kontaktet.

De som har fått vann tilbake kan oppleve ujevnt eller redusert trykk, og luft i rør og missfraget vann.

La vannet renne, helst i utekran, til det blir klart.

Det vil bli arbeid rundt vannbruddet søndag 2. september, og det kan føre til ustabil vannlevering i en periode. 

Ved brunt vann, la det renne.

 


Lørdag 1. september klokken 21:30

Bruddstedet er lokalisert!

Bruddstedet er lokaliaet i Florvågbakken. Grunnen til at vi ikke har funnet bruddet tidligere, er at dette ligger i en steinfylling. Dermed har ikke vannet kommet opp, men bare forsvunnet i bakken.

I løpet av kvelden - vi har ikke noe nøyaktig tidspunkt - vil de fleste få vannet tilbake.

Hva gjør vi nå?

Vi har fått assistanse fra Bergen Vann KF, og Askøyt brann og redning jobber med å legge brannslanger rundt bruddstedet.

Bruddet ligger tett på hus, så det er vanskelig å jobbe med dette gjennom natten, så dette arbeidet vil fortsette søndag. 

Når brannslangene er koblet rundt bruddstedet, så får de fleste vannet igjen.

Det vil ta tid å fylle opp igjen ledningsnettet og høydebassengene med vann. Kombindert med de utfordringene vi har i Ingjersvatn, så er det ekstra komplisert.

Hva med vannvogn?

Vi vil kjøre ut vannvogner etter hvert. Det vil være noen husstander som ikke får vann tilbake like raskt som de andre, og disse vil prioriteres.

 


Lørdag 1. september klokken 20:00

Vannbrudd Florvåg - Ask

Vi håper på en snarlig løsning på problemet som har oppstått. Det arbeides med å fikse vannbrudet, og dette arbeidet prioriteres foran det å sette ut vannvogner.

Vi vet dessverre fortsatt ikke hvor lenge vannet blir borte.

Vi oppfordrer innbyggere til ikke å ringe, siden vi ikke vet hva som har skjedd, og trenger mannskapet til å jobbe med saken.

Det ble sendt ut SMS-varsel til innbyggerne i området klokken 18:00:

«Dette er en melding fra Askøy kommune: Grunnet et vannledningsbrudd, er mange husstander på østsiden av Askøy uten rent vann, eller helt uten vann. Vi arbeider med feilsøking, men har ikke funnet nøyaktig posisjon på bruddet. Arbeidet fortsetter frem til vannet er tilbake. Vi har ikke oversikt over når feilen er fikset. Når vannet returnerer vil det være misfarget. La da vannet renne til det er rent, helst fra utekran. Oppdatert informasjon om hendelsen vil være tilgjengelig på Askøy kommunes hjemmeside og facebookside.»

Hva gjør jeg når vannet er tilbake?

Vannet kan være misfarget når det kommer tilbake. La vannet renne til det blir rent, gjerne i en utekran.

Vi legger ut informasjon så snart vi vet mer.

 


Statusrapport onsdag 29. august klokken 13:30

Vannrestriksjoner for Oksnesvatnet oppheves

Det ble i dag besluttet at restriksjonene for abonnenter tilknyttet Oksnes vannverk opphører.

Abonnentene som får vann fra Oksnesvatnet oppfordres til å være sparsomme med vannet. Bakgrunnen for at vi kan oppheve restriksjonene for dette vannet, er nedbørsmengden, kombinert med årstiden vi går inn i. Denne gir normalt sett mindre vannuttak; ikke behov for hagevanning og fylling av basseng blant annet.

Hvor går grensen?

Dette gjelder husstander og næringsliv fra Kjerrgarden og nordover.

Restriksjonene gjelder fortsatt for abonnenter tilknyttet Kleppedammen og Ingersvatn.

Hvorfor har det vært de samme restriksjonene på Oksnes vannverk som de andre?

 • Oksnes vannverk sine abonnenter er også underlagt restriksjoner vedrørende vannbruk som alle øvrige abonnenter.
 • Vannverket, og tilhørende distribusjonssystem, er utsatt ved ekstreme uttak av vann. Det så vi om våren.
 • Oksnes vannverk er beredskapskilde for Kleppedammen og Ingersvann. Det var reell fare for at disse kildene gikk tom i sommer.
 • For å kunne opprettholde en normal vannforsyning lokalt, og for å ha en beredskap for utrulling av nødvann sentralt, er det viktig at vannproduksjon og distribusjonssystem ikke belastes for mye.
 • Under normale forhold er vannforsyningen knyttet til Oksnesvatnet ikke mer utsatt enn for de andre vannverkene.
 • Tilsvarende er Kleppe og Ingersvann vannverk beredskapskilder for Oksnes vannverk.

Lekkasjesøk

Bergen Vann KF har begynt arbeidet med lekkasjesøk. En stor lekkasje i Strusshamn ble tatt søndag 26. august. Se egen film om arbeidet her.

Rørledning Askevatnet - Ingersvann

Arbeidet går etter planen. Rørproduksjon er godt i gang, og det forventes at rørledningen er klar i begynnelsen av november.

Svømmebasseng

Askøy terapibad er fylt med vann fra Strømsnesvannet. Åpner 3. september. Se film om fyllingen av terapibadet her.

Askøyhallen kan fylles når vi har kontroll på vannforsyningen. Det henger sammen med rørledningen fra Askevatnet.

 


Status tirsdag 28. august klokken 10:30

Det drives aktivt lekkasjesøk for tiden. Det kan føre til at du mister vannet i perioder.

Vi har leid inn Bergen Vann KF for en periode. De har god kompetanse og erfaring med lekkasjseøk, og jobber de nærmeste ukene i området Erdal-Florvåg.

Deretter blir det Steinrusten-Hanøy, og så Kleppestø-Strusshamn.

Hvis du mister vannet over mange timer, gi beskjed til Kundetorget på dagtid (56 15 80 00) eller vakttelefon for VA på kveldstid (53 00 04 60).

Beklager de ulemper dette medfører, men det er viktig arbeid for å forbedre ledningsnettet.


Status søndag 26. august klokken 13:00

Vi har engasjert Bergen Vann KF for å intensivere lekkasjesøkningen i kriseperioden. Dette gjør vi for å redusere lekkasjene på ledningsnettet.

I den forbindelse kan det bli nødvendig å undersøke rør på private eiendommer.

Målet med undersøkelsene er å identifisere og utbedre de store lekkasjene på offentlige- og private vannledninger.

Vi vil samtidig berømme både næringslivet og private abonnementer for at dere bidrar til å redusere vannforbruket. Tusen takk.

Se video fra reparasjonen av en større lekkasje i Strusshamn i dag, søndag 26. august. Her får du og mer informasjon om arbeidet med lekkasjesøk:

 


Status onsdag 22. august klokken 17:00

For å gå rett på sak: Vi regner med at vannsparingen vil fortsette frem til midten av november, gitt at den nye rørledningen fra Askevatnet til Ingersvann er klar til å tas i bruk i starten av november.

Positiv nedbør

Regnet den siste tiden har hatt positiv effekt på vannkildene. Disse har steget, og det er veldig bra. Det gir oss noen dager mer vann i forhold til situasjonen for en uke siden. Men det er fortsatt veldig lite vann i forhold til normalen.

For å sammenlikne med Bergen: Svartediket steg 2 meter, i samme periode sted Ingersvann med 20 cm! Det sier litt om nedbørsfelt og tilsig.

Næringsliv

Næringssjefen i kommunen har snakket med mange næringsaktører på Askøy. Vi har tatt utgangspunkt i de næringene som bruker mest vann, og hatt samtaler med disse.

Næringslivet er positive og forståelsesfulle, og gir gode tilbakemeldinger. Bedriftene ser på tiltak for å spare vann, flere har gjort konkrete tiltak, og vi følger opp videre med hva som gjøres.

Næringslivet spør også om tiltak kommunen gjør:

Vi har blant annet kontaktet Bergen Vann, som har tilbudt seg å trå til med sin kompetanse og sine folk under krisen. Bergen Vann vil hjelpe til med å identifisere og utbedre lekkasjer i nettet vårt.

Både næringsliv og private vil bli informert fortløpende om vannkrisen. Vi vil også gi en kontinuerlig statusrapport for rørledningen fra Askevatnet.

Rørledning Askevatnet - Ingersvann

Byggemelding er på plass og arbeidet er i gang. Hvis arbeidet gjennomføres etter tidsplanen, forventer vi at den står klar i begynnelsen av november.

Når rørlednigen er operativ og alt fungerer, kan vannrestriksjonene opphøre.

Melding om dette vil komme.

Svømmebasseng

Askøy terapibad fylles nå med vann fra Strømsnesvannet. Askøyhallene KF låner pumpe og slanger fra Askøy brann og redning.

Brannvesenet fyller etterpå opp reservetankene til terapibadet fra samme vannkilde. Dermed brukes ikke kommunalt vann til bassengvann.

Det planlegges åpning 3. september, og planen er å flytte skolesvømmingen til terapibadet i ukedagene.

Se video om Askøy terapibad og vannfylling her.

Bassenget i Askøyhallen vil ikke fylles med et første. Det er mye større enn terapibadet, og det ligger heller ikke plassert slik at det er lett å hente vann fra en alternativ kilde.

 


Status fredag 17. august klokken 14:00

Det er viktig at alle innbyggere og næringsliv forstår at vi er i en kritisk situasjon når det gjelder drikkevannsreservene. 

Restriksjonene fortsetter frem til vi melder at vannkrisen er over. Det betyr at all bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Tusen takk for at du minimerer vannforbruket så mye som mulig.

Hva med nedbøren?

Ja, det er øs pøs regnvær for tiden, men det hjelper ikke mye. Vi trenger 2 meter (!) nedbør frem til nyttår for å fylle vannmagasinene. Det er lite sannsynlig. En normal nedbørshøst vil på langt nær være nok. Ikke bruk nedbøren som målestokk for om vannkrisen kan avblåses. Vi varsler som sagt om når du kan bruke vann som normalt.

Næringslivet

Vi hadde møte med bensinstasjonene med vaskehall, samt nettbuss (som har vaskehall for bussene sine på Haugland), torsdag 16. august ved Ingersvann.

Vi har også hatt møter med andre næringslivsaktører, og jobber med å samle en oversikt over hvilke næringer som bruker mye vann.

Les mer om møter med næringslivet her.

Askøyhallen og terapibadet

På grunn av vannkrisen blir ikke bassengene i Askøyhallen og Terapibadet på Furuly fylt opp. Det er selvsagt beklagelig med tanke på svømmeopplæring, trening og folkehelse.

Det er også et inntektstap for kommunen, på samme måte som at næringslivet har tapte inntekter. Men det er viktigere å prioritere drikkevann til innbyggerne.

Ny rørledning Askevatnet – Ingersvann

Arbeidet med den nye rørledningen som skal pumpe vann fra Askevatnet til Ingersvann er begynt. Denne forventes å stå ferdig til november, og er avgjørende for å få nok vann fremover.

Når denne er på plass vil nedbør igjen være med å fylle vannmagasinene.

Har vannavgiften gått uavkortet til vedlikehold av vannverket og bare det, eller går det i en stor pott til forefallende utgifter i askøy kommune?

Vann og avløp er et selvkostområde. Det betyr at kommunen ikke har lov til å tjene penger på dette, og at pengene som tas inn i vann- og avløpsavgift ikke kan brukes til andre formål i kommunen.

Dette regelverket følges i Askøy kommune, og vann- og avløpsavgiftene brukes til utbygging av nye vann- og avløpsanlegg med tilhørende utgifter, og til drift og vedlikehold av eksisterende vann- og avløpsanlegg med tilhørende utgifter.

Med ønske om en god og våt helg

 


Status fredag 10. august kl. 16:00

Vi har laget en statusvideo 10. august:

Hvor lenge varer vannet?

Vi estimerer at vi har drikkevann i 8-10 uker pr. i dag, om alle innbyggere og bedrifter er lojale til vannrestriksjonene. All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold..
Men det er mange faktorer som påvirker dette:

• Nedbør/temperatur
• Vannuttak
• Kvalitet på råvann
• Hvor raskt overføringsledningen fra Askevatn kan realiseres

Nedbør

Regnet som kommer nå går i all hovedsak i naturen, som er knusktørr. Dermed renner det nesten ingenting i kildene.

Vi har sett på nedbørsstatistikk. En normal høst vil ikke gi nok vann til at nedbør alene kan fylle opp drikkevannskildene. I fjor høst regnet det mer enn normalt. Samme mengde i år vil også være for lite.

Rørledning fra Askevatn

Anbudsrunden med å legge rørledningen fra Askevatn til Ingersvann gikk ut i dag. Møte med leverandør ble holdt i dag, og vi kommer med informasjon om fremdrift så snart vi vet mer. Det er forventet at denne er på plass til november.

Hva med vaskehallene?

Vi har tidlig i sommer bedt bensinstasjoner med vaskehall om å være lojale mot vannrestriksjonene. Dette er en viktig inntekstkilde for bensinstasjonene, som er viktig for næringslivet på Askøy. Men det er svært få som vasker bilene sine i vaskehall, så det regulerer seg nesten selv. Det er ikke lov å vaske bilen hjemme!

Vi tar ny kontakt med vaskehallene neste uke.

Restriksjonene videreføres

Frem til noe annet varsles, så videreføres alle restriksjoner: All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Det siste som skjer er at innbyggere skal miste vann i kranen hjemme.

Med ønske om en god og våt helg.


Status tirsdag 7. august kl. 14:00

Nedbør

Vi har sett på nedbørsstatistikk. En normal høst vil ikke gi nok vann til at nedbør alene kan fylle opp drikkevannskildene. I fjor høst regnet det mer enn normalt. Samme mengde i år vil også være for lite.

Derfor jobber vi med alternativer. Blant annet er det anbudsåpning i morgen, 8. august, for arbeidet med en rørledning fra Askevann til Ingersvann.

Vannmengde

Det er vanskelig å si eksakt hvor lenge vannet vil vare, siden det er mange faktorer som påvirker dette. Blant annet vil forbruk og nedbør være avgjørende. Derfor er det viktig å få på plass en rørledning fra Askevann.

Restriksjonene videreføres

Frem til noe annet varsles, så videreføres alle restriksjoner: All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Vi kommer tilbake med mer informasjon på fredag 10. august.


Status fredag 3. august kl. 14:00

Situasjonen følges fortløpende.

 • Det pågår kontinuerlig arbeid i Ingersvann for å kontrollere pumpesystemer, og for å sikre driften. Vi har hele tiden folk på jobb.
 • Vi modifiserer og forbedrer løsninger for å gjøre løsningene mer robust. 
 • Ingen endring i restriksjonene. All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.

Kommunal kriseledelse har nytt møte tirsdag 7. august. Om ikke noe spesielt skjer før dette, kommer neste statusoppdatering etter møtet.

Se tidligere statusoppdateringer under.

God helg!


Status tirsdag 31. juli - Kl. 12:00

Situasjonen følges fortløpende.

 • Kriseledelsen hadde nytt møte i dag, og fikk oppdatering om vannsituasjonen.
 • Ingen nye tiltak eller restriksjoner settes i gang nå. Situasjonen er uendret. Det betyr at restriksjonene fortsatt gjelder. All bruk av kommunalt drikkevann skal gå til matlaging og klesvask, hygieniske og sanitære forhold.
 • Seksjon vann og avløp (VA) jobber med pumpesystemet i Ingersvann, som sørger for å pumpe vann over til Kleppedammen.
 • Regnet som er meldt er ikke nok til å oppheve restriksjonene. Men dette vurderes fortløpende.

Vi oppfordrer til fortsatt sparing

Innbyggerne er flinke til å ta dette på alvor, og det hjelper på vannuttaket.

Kommunal kriseledelse har nytt møte fredag 3. august. Om ikke noe spesielt skjer før dette, kommer neste statusoppdatering etter dette møtet.

Se tidligere statusoppdateringer under.


Status fredag 27. juli – Kl. 14:00

Situasjonen følges tett

 • Kriseledelsen hadde møte i dag og fikk oppdatering om vannsituasjonen.
 • Tilbakemelding fra Seksjon vann og avløp (VA) er at folk er flinke til å følge opp sparetiltakene og at kommunen har fått bedre oversikt over tilgjengelige vannreserver.
 • De mener derfor at det ikke er behov for å iverksette ytterligere tiltak ennå.

Om midlertidig overføring av vann fra Askevatnet

 • VA er i gang med å kontakte grunneierne for å få nødvendige avtaler på plass. Anbudsinnbydelser er sendt ut og avdelingen vil velge leverandører i midten av august.
 • Deretter kan de gå ut med informasjon om hva som skal skje og når de beregner at arbeidene vil være ferdig.

Vi oppfordrer til fortsatt sparing

 • Så lenge denne ekstreme værsituasjonen varer, er det viktig at alle bidrar med å spare så godt de kan.

God helg!


Neste oppdatering er planlagt til ettermiddagen tirsdag 31. juli.


 Status onsdag 25, juli - Kl. 14:00

 • Om melding på fredag ettermiddag om pumpehavari. Overføring av vann fra Ingersvatnet til Kleppedammen har kommet i orden igjen, og med samme kapasitet som tidligere.
 • Nedbøren i går gjorde godt, men det var altfor lite til at det fikk noen virkning av betydning på forsyningssituasjonen.

Presisering om vannhenting ved Storavatnet

  • Privatpersoner kan ikke hente vann, vannposten er beregnet på private transportører (firma som har avtale). 

Status mandag 23. juni - Kl. 13:00


Vannsituasjonen uendret

     • Selv om det kom litt nedbør i helgen hadde ikke det noen virkning på forsyningssituasjonen. Det må komme betydelige mengder, over en lengre periode, før vannreservene våre "friskmeldes".

Vannlevering prioriteres

     • Den ekstreme tørkeperioden har ført til at avdelingen har måttet sette alle sine ressurser inn på å løse vannproblemene.
     • Andre oppgaver, som for eksempel avløp og kloakklukt vil bli nedprioritert.

Tomt for vann? - Vannpost ved Storavatnet

     • Vi har inngått avtale med Bergen kommune om at private aktører kan tappe vann fra vannposten "Ørjabekken". Vannposten finner dere på østsiden av rundkjøringen (krysset) Askøyveien / Godviksvingene ved parkeringsplassen.
     • Se kart 

Mandag 23. juli - Kl. 08:30


     • I dag vil det bli utført målinger for å vurdere om pumpen midlertidig kan senkes tilstrekkelig for å starte overføringen av vann opp igjen .
     • Dersom det viser seg at tilgjengelig dybde inne ved dammen ikke tilfredsstiller senking kan overføringen tidligst starte når ny pumpe ankommer og arbeidet med utlegging, tilkobling og oppstartstest er gjennomført.

Fredag 20. juli - Ettermiddag


I ettermiddag ble det avdekket at overføringen fra Ingersvatn til Kleppedammen har stanset opp på grunn av at vannstand i Ingersvatnet er så lav at pumpen lå over vann. Det var allerede planlagt å senke ned ny pumpe, men ikke klar før torsdag 26.

Fredag 20. juli klokka 14:00


     • Drikkevannsreserven i Ingersvatn og Kleppedammen er svært presset. Til tross for vannrestriksjoner er det nødvendig å planlegge for å tilføre vann fra reservekilde for å sikre vannforsyning. Dette må skje raskt.
     • Det er også press vannbehandlingsanlegget ved Oksnesvatnet, og det kan antakelig bli problemer for enkelte private anlegg etter hvert.

Kleppedammen

     • Vannstanden i Kleppedammen synker med ca 1 cm pr. dag, forutsatt tilførsel av vann fra Ingersvann. 
     • Dette sikrer normal vannforsyning i noen få uker. 
     • Hvis overføringen fra Ingersvann stopper opp, forkortes forsyningstiden drastisk.  

Ingersvatn

     • Vannstanden synker nå med ca. 7 cm pr. dag. Det er usikkert hvor mye vann som er igjen i Ingersvatn.

Oksnesvatnet

     • Her er det utfordringer med kapasiteten på renseanlegget, høydebassenget og distribusjonsnettet. Unormalt vannforbruk vil føre til at de som bor høyest i terrenget mister vanntrykket. Dette vannet vil være en viktig reservekilde hvis Kleppedammen og Ingersvatnet går tørt, og overforbruk må unngås.

Tiltak som er iverksatt


     • Det er innført restriksjoner på forbruk
     • Det arbeides intensivt med å få på plass en vannledning fra Askevatnet som kan fylle på Ingersvatnet
     • Lekkasjer tettes for å begrense unødig svinn
     • VA har gått gjennom alle normale beredskapstiltak slik at ikke andre hendelser skal forverre situasjonen. (Ha nok kjemikalier til renseprosessen, nødstrømsaggregat med mer).
     • Det er opprettet begrenset kriseledelse KKL 
     • Det legges planer for hvordan en forverret situasjon kan håndteres

Hva kan du bidra med?


Vi har iverksatt, og fortsetter med tiltak for å sikre en god og stabil vannforsyning. For at det skal være mulig, må alle abonnenter bidra sammen med oss, for at det lengst mulig skal være vann til flest mulig.

. Tusen takk for hjelpen!


§ 3. 8 i standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.