Nå skal abonnentene som tidligere har fått vann fra Fromreide private vannverk få offentlig vann fra kommunen. Da dukker det gjerne opp en del spørsmål. Disse skal vi prøve å svare på her:

 

loading...
Hvordan kan jeg få varsling fra kommunen?

Vi ønsker å informere direkte dersom det skjer noe viktig som berører deg.

Hvorfor må vi koke vannet?

Vannkvaliteten vil bli verre en periode, før det blir bedre.

Kommunalt vann har vært klart for vannverket i om lag 1,5 år. Vannet som står i det kommunale tilføringsrøret har stått stille i denne perioden, og vil nå spyles ut. Deretter må det tas to vannprøver fra tilkoblingspunktet som må vise god kvalitet på offentlig drikkevann. Når dette er gjort vil vi levere trygt og godt vann inn til vannverket.

Utfordringen er at vi ikke kjenner kvaliteten på ledningsnettet ut til abonnentene, og hva som kan ligge i rørene i dag. Vi er bekymret for at standard vannprøver, som det private vannverket har fått analysert, ikke fanger opp omfanget av hva som kan være i vannet i dag. Vi frykter at drikkevannet kan inneholde ulike parasitter, som ikke fanges opp av standard analyse av vannprøver. Vi vurderer dette som en moderat risiko, men konsekvensene er store, om det er bakterier eller parasitter i drikkevannet.

Frem til godkjente vannprøver foreligger er det kokeanbefaling for alle abonnenter ved Fromreide vannverk.

Les brev fra Mattilsynet:  Mattilsynet Behov for kokeanbefaling til abonnenter av Fromreide vassverk

Les mer: Kokevarsel for alle abonnenter

Hvor lenge må vi koke vannet?

Hvor lenge kokepåbudet vil vare er vanskelig å si. Abonnentene må beregne at kokepåbudet vil vare til utpå nyåret. Det vil uansett være vannprøvene som avgjør når påbudet kan oppheves. Det er mange ukjente forhold med anlegget som overtas, og begrensete muligheter for utspyling. Det gjør arbeidet mer utfordrende.

Det skal kobles på et eksternt kloranlegg, slik at alle deler av ledningsnettet blir desinfisert. Kloren vil sette smak på vannet til å begynne med, og man vil både kunne se og smake at vi jobber med vannkvaliteten. Utspyling og kloring vil også gi farge på vannet i kran og toalett, fordi film og partikler fra rørende vil løsne i prosessen. Kloren tar ikke alt av parasitter. Derfor vil prøvetaking være sentral i tiden fremover.

Alle må koke frem til vi har godkjente vannprøver. Vi varsler om dette så snart vi er sikre på at vannet i kranen er trygt.

Kokt eller ukokt vann - hva kan jeg bruke til hva?

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset. Terskelen for å anbefale koking av drikkevannet er svært lav med bakgrunn i "føre-var"- prinsippet.

Les mer hos Folkehehelseinstituttet: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Informasjon om klor

Hvordan smaker vann? Det er faktisk litt vanskelig å si. Smaken på vann kan komme fra flere kilder. Mange abonnenter som melder at det smaker dårlig, ser vi ofte har private stikkledninger som ikke har vært spylt ut på en stund.

Les mer: Informasjon om klor

Hvorfor må vi betale tilkoblings- og faste avgifter?

Grunneierne som har vært tilknyttet Fromreide Vassverk skal betale avgift i henhold til Askøy kommune sin gebyrforskrift og gjeldende gebyrregulativ.

Det skal betales tilknytningsavgift og løpende årsavgift for vann. Alle helårsboliger har blitt fakturert årsavgift for vann fra fristen for å oppfylle pålegg om tilknytning til offentlig vann utløp.

Årsavgift for fritidsboliger faktureres fra 1. desember 2022.

Tilknytningsavgift sendes til alle i løpet av uke 48.

Hva gjør jeg ved misfarget vann?

Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet. Abonnenter til Fromreide vannverk anbefales å koke vannet frem til vi varsler om noe annet.

 

Back to top