Fromreide private vannverk kobles til offentlig vannledning

Nå kobles abonnentene ved gamle Fromreide private vannverk til kommunalt vann.
Her er informasjon om fremdriftsplaner, nyheter og kontaktinformasjon (helt i bunnen av siden).

 

Photo by Manki Kim on Unsplash

Her kan du lese mer om hvilke jobber som må gjøres for at vi kan sikre trygt og godt kommunalt vann via Fromreide vannverk, og hvor langt vi har kommet i arbeidet.

I forbindelse med overtakelse av Fromreide Vannverk innfører Askøy kommune, i samråd med Mattilsynet, kokeanbefaling for abonnenter tilknyttet vannverket. Vannet må kokes frem til vi har prøvesvar som kan bekrefte at vannet er trygt.

Nå skal abonnentene som tidligere har fått vann fra Fromreide private vannverk få offentlig vann fra kommunen. Da dukker det gjerne opp en del spørsmål. Disse skal vi prøve å svare på her.

Farge, lukt, smak | Kokevarsel | Stengt vann | SMS- og telefonvarsling | Frosne vannrør

Back to top