Her er råd vedrørende bruk av vann, både for inntak (drikke/mat) samt vann til hygiene og renhold.

Foruten til drikke, bør du bruke kokt vann til:

 • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
 • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises
 • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
 • Isbiter må lages av kokt vann
 • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
 • Tannpuss

Ukokt vann kan brukes til:

 • Koking av mat
 • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
 • Dusjing og karbad. Man kan dusje og bade som normalt ved kokeanbefaling, men har man dårlig immunforsvar i kombinasjon med åpne sår, anbefales en rask dusj (ikke karbad) og at man tørker seg godt etterpå. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn.
 • Manuell oppvask og oppvaskmaskin. Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann og tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig. For å oppnå god desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må programmet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer. La oppvasken stå og lufttørke.
 • Klesvask på vanlig måte. Når klærne er vasket kan de tørkes på vanlig måte eller i tørketrommel.
 • Renhold i huset
 • Annen bruk hjemme

Barn bør ikke leke med forurenset vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i plaskebasseng i perioder med kokevarsel.

Kilde: Folkehelseinstituttets nettsak om kokevarsel 

Jeg har lest i media om flere forskjellige bakterienavn som årsak til dette sykdomsutbruddet. Hva er riktig?

Den bakterien vi har påvist hos de syke heter campylobacter.

Hva er egentlig bakterien campylobacter?

Campylobacter er en bakterie som kan gi diaresykdom hos mennesker. Mennesker blir smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller ved kontakt med smittede dyr eller fugler. Campylobacterbakterien er følsom for uttørring og smitte fra person til person forekommer sjelden.

Tarminfeksjon med campylobacter - campylobacteriose (Folkehelseinstituttet)

Hva er årsaken til smitten?

Det er fortsatt ikke endelig avklart om smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng, men sannsynligheten for at dette er forklaringen er høy. Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960/1970-tallet. Høydebassenget er satt ut av drift (stengt).

Hvordan vil denne bakterieinfeksjonen vise seg, og kan plagene komme tilbake etter man er frisk?

 • Symptomer på campylobacterinfeksjon kommer vanligvis 2-4 døgn etter smitte, men kan også komme så raskt som etter ett døgn og opptil 10 dager.
 • Symptomene er vanligvis diaré, magesmerter og lett feber. Kvalme og oppkast kan også forekomme sammen med diare.
 • Symptomene varer vanligvis 3 til 7 dager.
 • Magesmerter vil ofte vedvare noen dager etter at diaréen har stoppet. I noen tilfeller (hos 5-10% av de smittede) kan symptomene komme tilbake for noen dager etter at man har begynt å bli bedre.
 • Hvis man blir smittet med campylobacterbakterien vil man utvikle beskyttelse (antistoffer) som vanligvis hindrer at man kan bli smittet på nytt i de nærmeste ukene.
 • For personer med nedsatt immunforsvar kan symptomene vare lengre og kan i sjeldne tilfeller medføre sykdom som krever sykehusinnleggelse. Noen kan bli uttørret og trenge hjelp til å få i seg væske, som med andre diarésykdommer.
 • De aller fleste som blir syke med campylobacterinfeksjon blir friske av seg selv, men det er viktig å få i seg nok væske så lange man har diaré og eventuelt oppkast.

Hvordan smitter det?

Vi regner med smitten i dette utbruddet kommer gjennom å drikke vann via rørnettet som forsynes fra høydebassenget. Denne bakterien kan i sjeldne tilfeller også smitte fra personer som er syke med symptomer. God håndhygiene er derfor et viktig tiltak, særlig etter toalettbesøk og ved tilbereding av mat.

Sekundærsmitte via kjæledyr.

Hund og katt kan være en kilde til infeksjon av bakterien Campylobacter, men med god håndhygiene og renslighet så går dette stort sett greit i hverdagen. Det er mange typer dyr som har denne bakterien i sin avføring, ikke bare hund og katt. Veterinærinstituttet skriver at dyr kan av og til bli syke, men oftest er de symptomfrie bærere av bakteriene. Diaré kan forekomme, spesielt hos unge individer. Mange tamme og ville dyr og fugler er friske smittebærere. I denne situasjonen så er det ikke anbefalt å gi dyr ukokt vann fra Kleppe vannverk, spesielt til unge dyr. Voksne individer har en mye større toleranse, de drikker vann fra mange kilder som ikke er spesielt bakteriefrie uten å bli syke - men for å unngå videre smitte til mennesker så kan man være føre var.​_

Må jeg være hjemme fra jobb etter at jeg ikke lenger har diare?

Nei. Normalt kan du gå tilbake til arbeidet når du føler deg frisk. Egne regler gjelder for personer som produserer, videreforedler, tilbereder eller serverer mat og helsepersonell som har direkte kontakt med pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer.

Det er viktig med god håndhygiene både hjemme og på jobb. Spesielt viktig dersom noen i husholdningen er syke med diaresykdom og alltid etter toalettbesøk og før tilbereding av mat. Personer med diaresykdom skal ikke tilberede eller servere mat til andre.

Bør barnehagebarn og skolelever holdes hjemme dersom de har hatt diare?

Barnehagebarn kan vende tilbake til barnehage eller skole 48 timer etter symptomfrihet (ikke lenger har diare/oppkast).

Skoleelever kan returnere til skolen så snart de er uten symptomer.

 

Hva kan barn som er syke spise og ikke spise?

Les mer hva man gjør når man har barn med oppkast og/eller diaré fra Norsk barnelegeforening: Oppkast og diaré (omgangssyke, gastroenteritt) PDF

Kan jeg få tak i rent vann?

Det er plassert ut vannvogner på følgende steder:

 • Kleppe skole
 • Hetlevik skole
 • Follese skole
 • Strusshamn skole
 • Kleppestø barneskole
 • Portmann i Marikoven
 • Kyrkjelemyra (Øvre Kleppe)
 • Kjebergvegen (Øvre Kleppe)
 • Stongafjellet
 • Juvik (ved Rørlegger Andersen)
 • Ospedalen (helt på toppen, ved barnehagen)
 • Kleppe barnehage 
 • Holmedalen (inne ved bedehuset)
 • Helt inne i Tøssedalen, ved Øvre Kleppe barnehage
 • Skogen idrettspark (dekker, to barnehager pluss fotballanlegget)
 • Bergheim (fotballanlegg og turområde)
 • Askøyhallen, ved hovedinngangen
 • Soltunet barnehage
 • Kleppestø barnehage
 • Læringsverkstedet du og jeg, Juvik
 • Myrane barnehage

Ta med egen vanndunk. Vær forsiktig så du ikke berører tappetuten, ikke putt tappetuten inni flasken og liknende. Tenk hygiene.

Alle vanntankene er inkludert i et program for desinfisering slik at de rengjøres fast. Dette skjer på brannstasjonen, så det kan være at vanntanken er borte av og til.

Oppdatert kart med navigasjon

 

Her finner du vanntakene

 

Når skal jeg oppsøke lege?

Her er en oversikt over hvordan du forholde deg til smitten, og når du bør oppsøke lege.

Les disse rådene fra Folkehelseinstituttet her.

Får jeg SMS/telefon-varsel fra kommunen?

Gå inn på denne siden og les mer om mulig årsak, og registrer deg: https://askoy.kommune.no/teknikk-og-miljo/vann-og-avlop/sms-og-telefonvarsling

Skal jeg rapportere at jeg er/har vært syk?

Ta kontakt med Askøy legevakt (telefon 116117) ved vedvarende og dårlig allmenntilstand, høy feber, diare og magesmerter. Spesielt viktig å kontakte helsetjenesten ved symptomer hos små barn, gravide, eldre og personer med nedsatt immunforsvar eller dårlig allmenntilstand.

Kleppedammens dekningsområde - disse områdene får vann fra Kleppe vannverk (blått felt)

  Leveringsområde for Kleppe vannverk