Det er registrert flere sykdomstilfeller hos abonnenter tilknyttet Kleppe vannverk. Symptomene er magesmerter, diare og feber. Alle abonnenter skal koke vannet før det drikkes.

Generell hygiene (håndvask) er viktig.

Har du dårlig allmenntilstand, kan lege eller legevakt kontaktes: Telefon  til legevakt: 116117

Vannprøver

Det har kommet svar på de første vannprøvene, som ble tatt torsdag 6. juni. Disse ble tatt på Øvre Kleppe høydebasseng, og hos noen boliger i området torsdag. Disse viser funn av E.coli. Det betyr tarmbakterier.

Vi har tatt flere prøver, men disse får vi ikke svar på før over helgen. Disse må dyrkes, og det tar tid før disse er klar, sier fagsjef for VA, Anton Bøe.

Les om bakteriefunn hos pasienter innlagt ved Haukeland universitetssykehus her.

Kleppe vannverk

Det er ikke funnet E.coli på renseanlegget ved Kleppe vannverk. Det er heller ikke funnet E.coli på omkringliggende høydebasseng på Øvre Kleppe-området.

Vi understreker: kokevarselet opprettholdes.

Fjellbasseng

Det er fortsatt uavklart om smitten kommer fra Øvre Kleppe høydebasseng, men sannsynligheten har økt.

Høydebassenget er et tunnelbasseng fra 1960-tallet.

Høydebassenget er satt ut av drift (stengt)

Vannvogner utplassert

Vi har plassert ut vannvogner på Kleppe skole og Kleppestø barneskole. Disse fylles på gjennom helgen. Du kan hente vann på disse stedene.

Disse får vann fra Kleppe vannverk

Kleppestø til Framo (Alfa Laval) i Florvåg, Kleppe, Øvre Kleppe, Strusshamn, Lønvarden, Follese, Hetlevik, Stongafjellet, Marikoven, Juvikflaten, Horsøy.

Barnehager, skoler og helseinstitusjoner i området ble varslet torsdag kveld.

Pressekonferanse

Det er holdt to pressekonferanser fredag 7. juni. Se siste pressekonferanse her, på NRK (spol frem til 7 minutter).

Lenker til mer stoff

Om campylobakteriose

Om vannbårne utbrudd:

Det har vært få vannbårne utbrudd i Norge siste årene, og ingen store utbrudd siden 2007 (Campylobakter på Røros).

Oversiktsartikkel om vannbårne utbrudd 2003-2012: https://tidsskriftet.no/2016/04/originalartikkel/vannbarne-utbrudd-i-norge-i-perioden-2003-12 

Annen bakgrunnslitteratur: https://www.fhi.no/nettpub/hin/smitte/drikkevann/

 

Back to top