Etter kommunikasjon med FM og Udir, skriv Udir følgjande svar på spørsmålet om det finst unntak frå kravet om dokumentasjon/legeerklæring på sjukdom under eksamen - pga vass-situasjonen på Askøy.

Svar fra UDIR: 

Det finnes ingen unntak fra kravet om legeerklæring for å få gyldig fravær dersom elever blir syke og ikke kan gjennomføre eksamen. Dersom det imidlertid skulle skje at elevene ikke får legetime samme dag, må eventuelle legeerklæringer som kommer senere godtas. Legeerklæringen må da dokumentere at eleven var i kontakt med helsevesenet, men ikke fikk legetime på grunn av manglende kapasitet/alvorlighetsgrad, og at eleven var syk på eksamensdagen.