Må jeg betale vanngebyret? Hva med erstatning?

Som utgangspunkt må du betale vanngebyret selv om vannet i en periode ikke kan drikkes uten koking. Men du kan ha rett til redusert gebyr på grunn av ekstra utgifter. Du kan ha rett til erstatning hvis du har vært syk på grunn av vannet, og hatt ekstra utgifter på grunn av det.


 Kan jeg kreve avslag på vanngebyret?

Det å få levert helseskadelig vann er en mangel etter forbrukerkjøpsloven som dermed kan gi rett til avslag på vanngebyret. Der mangelen ligger i at vannet må kokes, vil det kun være dokumenterte kostnader til oppvarming av vann som vil kunne gi grunnlag for prisavslag.

Utgifter til flaskevann og vannfiltre blir ikke dekket fordi vannet i stedet kan kokes, samt at kommunen har utplassert vanntanker med drikkevann.


Kan jeg kreve erstatning?

De som har blitt syke av drikkevannet og kan dokumentere et økonomisk tap som følge av dette, kan ha rett på erstatning. Et eventuelt erstatningskrav må bygge på produktansvarsloven, slik det ble gjort etter at det var Giardia i drikkevannet i Bergen..


Hvordan skal jeg dokumentere at jeg har vært syk og hatt et økonomisk tap?

Det er viktig at det innhentes legeerklæring som bekrefter at det er sammenheng mellom sykdommen og bakterieutbruddet. Du må dokumentere tap som du krever dekket.


Hvor mye erstattes?

Erstatning vil bli utmålt individuelt etter en konkret vurdering. Det er i utgangspunktet ingen øvre eller nedre grense.


Får jeg dekket tapt arbeidsinntekt?

Tapt arbeidsinntekt som ikke omfattes av sykelønnsordning kan være dekningsberettiget. Tapt arbeidsinntekt må dokumenteres.


Hvordan søker jeg om prisavslag og erstatning?

Søknaden sendes til Askøy kommune per post:
 
Askøy kommune
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø

Helseopplysninger skal ikke sendes ukryptert pr e-post.
Askøy kommune innfører sikker digital 2-veis kommunikasjon i nær fremtid, men vil ikke la disse innsendelser være en del av testgrunnlaget for løsningen så derfor må man inntil videre benytte vanlig postforsendelse.