Etter råd fra Folkehelseinstituttet holder vi skoler, SFO og barnehager åpent fra tirsdag 11. juni.

Barn, elever og ansatte skal ikke komme på skolen dersom de er syke. Gi beskjed på vanlig måte.

Barn, elever og ansatte som har blitt friske må være symptomfrie i 48 timer før de vender tilbake til skole og barnehage.

Folkehelseinstituttet opplyser at smittefare fra person til person er svært sjeldent. Grundig håndvask med såpe i forbindelse med toalettbesøk og måltider forebygger smitte. Det er viktig å tørke hendene godt. Som en ekstra beskyttelse før måltider, bør man i tillegg bruke håndsprit.

Matlaging og måltider

Det er ingen fare ved å bruke kokt vann til drikke og matlaging. Likevel avstår skolene fra å gjennomføre praktisk mat og helse-undervisning ut dette skoleåret.

Måltider i barnehage, skole og SFO går som normalt. Bruk kokt vann eller vann fra tank. Som en ekstra beskyttelse før måltider, bør man i tillegg bruke håndsprit.

Dusjing på skolen

Det er ikke farlig å dusje, men man skal ikke få vannet i munnen. Det kan være utfordrende å forsikre seg mot at barn får vannet i munnen når det er mange barn/elever samlet. Skolene gjennomfører kroppsøvingsaktiviteter som ikke medfører behov for dusjing.

Svømmebassenget er ikke stengt, men grunnet utfordringer med tilsyn med alle i dusjen, blir det ikke gjennomført svømmeundervisning i skoler og barnehager ut dette skoleåret.