Flaskevann (foto: PallPack)

Oppdatert 1. juli klokken 11.30

Vi har nå laget en oversikt over hva som er gjort, og hva som må til for at kokevarselet for Kleppe vannverk kan oppheves. Les plan for oppheving av kokevarsel.


Oppdatert 24. juni klokken 12.00

Høydebasseng 168 (tallet viser til kotehøyde, meter over havet), som har blitt identifisert som kilde for forurensning av vannet, ble tømt i helgen.

Høydebassenget ble tidlig utpekt som mulig årsak, og ble derfor stengt allerede 7. juni.

Alt vannet ble tømt ut via avløpsnettet, slik at det ikke kunne komme ut igjen på drikkevannsnettet.

Åpent møte

Vi holder to åpne møter der folk kan komme med helserelaterte spørsmål. Se møtesteder og agenda på denne siden.

 


Oppdatert 17. juni klokken 09.15

Pressemelding fra Askøy kommune i forbindelse med «vann-saken»:

Askøy kommunes kommentar til obduksjonsrapporten

Askøy kommune viser til politiets konklusjon vedrørende funnene i obduksjonsrapporten.

Askøy kommune beklager at vi ikke har vært i stand til å levere sikkert drikkevann til våre innbyggere.

Vår omtanke går først og fremst til barnets familie som nå står midt oppe i sitt livs største krise. Vi ber om at pressen bidrar til familiens ønske om å få være i fred i sorgen.

Askøy kommune kan dessverre ikke kommentere spørsmål som dreier seg om politiets etterforskning av eventuelle brudd på Drikkevannsforskriften.

Askøy kommune vil bidra til å få svar på hvorfor drikkevannet i kommunen har blitt forurenset, og vi gjør alt som står i vår makt for å bidra til å gjenopprette befolkningens tillit til vannforsyningen i kommunen.

- Dette må ikke skje igjen, sier ordfører Terje Mathiassen.

Kontaktperson: Varaordfører Bård Espelid, telefon: 901 49 500


Svar på prøver

Det har siden torsdag 6. juni vært tatt daglige ekstra-prøver av vannet ulike steder. Dette er i tillegg til den tradisjonelle ukentlige prøveplanen, som har faste tidspunkt og faste prøvepunkt.

Det vi ser er at høydebasseng 168, som tidlig ble utpekt som det mest sannsynlig utgangspunktet for smitten, får økt konsentrasjon av forurensning. Bassenget ble lukket og stengt ute fra ledningsnettet 7. juni. Abonnenter som tidligere har fått vann fra Høydebasseng 168 får nå fra det nye høydebassenget på Dyrdalsfjellet.

Innlekking

- Vi har tre målepunkt inne i bassenget (tre ulike høyder i vannet), i tillegg til fast prøvetaking ute, over bassengtaket. Det er mest aktivitet øverst i bassenget, noe som tyder på innlekking utenfra, forklarer sjef for VA, Anton Bøe.

Kommer fra dyr

- Smitten kommer fra dyr, ikke mennesker. Men det er for tidlig å si hva slags dyr som er kilden til bakterien. Ved tidligere utbrudd - andre steder – har det vært avføring fra fugl som har vært årsaken. Det vi ser er at det er mest sannsynlig avføring fra utsiden. Regn tar med seg avføring, slik at infisert regnvann trenger inn i dette høydebassenget. Planen er å tømme høydebassenget for å gjøre undersøkelser av sprekker, men det må avklare med blant annet Politi og Mattilsynet, om de har tatt de prøver som de trenger, sier varaordfører Bård Espelid.

Når bassenget er tømt, kan vi bedre sjekke sprekkdannelser.

Ingen bakterier ute i ledningsnettet

Det tas daglige prøver av vannet ute på ledningsnettet. Her er det ingen funn av E.Coli.

- Vi fortsetter å ta daglige prøver, forsikrer Anton Bøe.

 

Tall fra Askøy legevakt lørdag 15. juni klokken 07.00 til søndag 16. juni klokken 07.00

 • 9 konsultasjoner
 • 12 telefonråd
 • 3 henvisning til sykehus

Fredag 14. juni klokken 07.00 til lørdag 15. juni klokken 07.00

 • 6 konsultasjoner
 • 23 telefonråd
 • 1 henvisning

 


OPPDATERT 13. juni klokken 16.00

Tall fra Askøy legevakt siste døgn. Gjelder onsdag klokken 07.00 til torsdag klokken 07.00.

 • 15 telefonråd
 • 7 konsultasjoner
 • 1 henvisning til Haukeland universitetssykehus

Fastlegene rapporterer inn tilsvarende tall, siste døgn klokken 07.00 til 07.00.

 • 6 konsultasjoner
 • 45 telefonråd
 • 1 henvisning til Haukeland universitetssykehus

Ordførerpraten på Radio Askøy.

Ordfører Terje Mathiassen var i studio til Radio Askøy i går kveld for den såkalte "ordførerpraten". Denne sendes på radioen klokken 20.00 i kveld, torsdag 13. juni.

Pasient fra Askøy døde

Haukeland universitetssykehus skriver i en pressemelding at en pasient fra Askøy døde onsdag 12. juni på Haukeland universitetssjukehus. Pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen. Vedkommende har fått påvist campylobacter.

Pasienten hadde en veldig alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken vet vi derfor ikke. Det vil bli foretatt obduksjon. Dødsfallet er rutinemessig meldt til fylkeslegen og politiet, sier kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander.

 

 • Vi har mottatt orienteringen fra Haukeland sykehus, som informerer at en pasient fra Askøy døde i går. Vår dypeste medfølelse går til familie og pårørende, sier varaordfører Bård Espelid i en kommentar.

Pressekonferanse avholdt idag

Opptak fra NRK (Obs! lyd kommer litt ut i sendingen.) 

Se dagens pressekonferanse.

Planlagt arbeid med vann og avløp i Hetlevik AVLYST

Det ble sent ut SMS/telefon-varsel til innbyggere i Hetlevik i forbindelse med et planlagt arbeid på rørnettet i morgen, torsdag 13. juni.

Dette arbeidet er avlyst, på grunn av vannsituasjonen vi er inne i.

Gratis vanndunker

Etter den store NATO‐øvelsen i fjor høst ble Forsvaret sittende igjen med et stort overskudd av 5‐liters-kanner med vann.

Gjenværende beholdning er 58 europaller á 120 kanner, det vil si nærmere 7000 kanner. Vi har takket ja til dette tilbudet.

Vannkannene er tappet av Telemark kildevann, og har «best -dato september/oktober 2019.

Vannet kan distribueres via Askøy Røde Kors og Frivilligsentralen.

Det har vært vesentlig mindre pågang på Askøy legevakt fra alvorlig syke, og det har gått to døgn siden vi henviste noen videre til Haukeland universitetssykehus.

Tall fra legevakten siste døgn klokken 07.00 11. juni til 07.00 11. juni.

 • 49 telefonråd
 • 20 konsultasjoner
 • 0 henvisning

Eksamen på Ravnanger ungdomsskole avlyses

Muntlig eksamen på Ravnanger ungdomsskole avlyses. Elever har fått beskjed om dette i dag klokken 08.45.

Årsaken til at eksamen avlyses er at skolen er berørt i forbindelse med begravelse.

- Ansatte på skolen har behov for å kunne delta, og støtte hverandre. Derfor har vi i samråd med Utdanningsdirektoratet valgt å avlyse muntlig eksamen ved Ravnanger ungdomsskolen, sier fagsjef for skole, Anne-Merete Hellebø.

 

Sivilforsvaret tester tyfonene 12. juni

Onsdag 12. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet "Viktig melding - lytt på radio" i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

For å understreke på Askøy; dette har ingenting med smitteutbruddet å gjøre.

Mer informasjon om testen av anlegget kan du lese hos Sivilforsvaret: Sivilforsvaret tester tyfonene

 


OPPDATERT 10. juni klokken 13.00.

Frivilligheten stiller opp

Det har vært møte mellom Røde Kors, Frivilligsentralen og kommunen, og vi har avtalt et samarbeid med Røde Kors om hjelp til å nå publikum via Frivilligsentralen.

Alle som trenger hjelp kan kontakte Frivilligsentralen. Trenger du påfyll av vann, handle inn småvarer eller lufte hunden?

Frivilligsentralen tar imot henvendelser fra publikum via telefon 400 49 741 fra klokken 8 til 18.

Frivilligsentralen koordinerer arbeidet sammen med Røde Kors sin beredskapstropp. Røde Kors vil ha base på Frivilligsentralen (rådhuset på Kleppestø) fra klokken 10 til 16, hvor frivillige kan kjøre ut og hjelpe.

Haukeland universitetssykehus med oppdatert informasjon

Bakteriene kommer fra samme kilde, i følge en pressemelding: Haukeland universitetssjukehus om innleggelser fra Askøy

Askøy legevakt er fortsatt oppbemannet for å gi gode råd og trygge innbyggerne.

På grunn av endring i rapporteringstidspunktene går vi nå over til å telle henvendelser til legevakten på døgnbasis. Vi har bare tall som er på Askøy. Det kan komme henvisninger til sykehus, eller andre legevaktkontor, andre steder i landet som vi ikke har oversikt over.

Tall fra Askøy legevakt 10. juni klokken 07.00 – 19.00

 • 71 sykepleierråd
 • 32 konsultasjoner
 • 2 henvisninger fra legevakt til Haukeland universitetssykehus

Tall fra Askøy legevakt 10. juni klokken 19.00 til 11. juni klokken 08.00

 • 30 sykepleierråd
 • 3 konsultasjoner
 • 0 henvisninger fra legevakt til Haukeland universitetssykehus

Tettet luke til høydebasseng 125

Det ble i går, mandag 10. juni, oppdaget et åpent hull inn til «høydebasseng 125». Dette hullet er tettet.

Hullet er en flomluke, og bassenget er konstruert slik at når bassenget er fullt, renner overskuddsvannet over kanten og ut luken.

Denne luken skal være sikret med en rist, slik at dyr ikke kan komme inn. Denne var borte, og det er et avvik. At hullet nå er tettet gjør at avviket nå er tettet.

Alle anlegg blir nå kontrollert.

Fordeling av arbeidsoppgaver

Varaordfører Bård Espelid tar over ordførers oppgaver i Kommunal kriseledelse (KKL) for å avlaste ordfører.

Dette som følge av Kongen og Dronningens besøk på Askøy, samt politiske møter kommende uke.

Stor pågang i postmottaket til kommunen

Vi har dessverre ikke kapasitet til å besvare enkelthenvendelser om smitteutbruddet via postmottaket vårt på grunn av stort arbeidspress og svært mange henvendelser via e-post.

Informasjon på flere språk

Det er mange ulike språk på Askøy. Vi har benyttet oss av morsmålslærere, som har hjulpet oss med oversettelser til ulike språk. Det er kokeråd og vannhygiene som er oversatt.

Disse oversettelsene kommer på hjemmesiden i løpet av dagen.

 


OPPDATERT 10. juni klokken 18.00

Status om vannkvaliteten på Askøy - svar på prøver

I går, søndag 9. juni, ble det tatt vannprøver og utført analyser fra ledningsnettet og i det omtalte høydebassenget for å sjekke den hygieniske vannkvaliteten.

Resultatene viser ingen funn av E.coli i ulike steder på ledningsnettet (E.coli-bakterien er den bakterien som brukes som måleindikator). Samtidig er det påvist E.coli i det avstengte høydebassenget.

- Dette tyder på at avstengingen av bassenget har hatt en effekt for å stoppe forurensningen til vannet. Nødkloranlegget på vannverket tilsetter klor, og dette har også bidratt til å forbedre den hygieniske kvaliteten på vannet, sier varaordfører Bård Espelid.

Det er for tidlig å konkludere etter disse funnene.

Vi fortsetter med jevnlig prøvetaking på ledningsnettet for å følge opp vannkvaliteten. Kartlegging av bassenget og hvordan det har blitt forurenset fortsetter.

Kokerådet er ikke opphevet.

 


OPPDATERT 10. juni klokken 09.00

Nye vannvogner er plassert ut.

 • Kleppe barnehage (kommer i løpet av mandag 10. juni)
 • Holmedalen (inne ved bedehuset)
 • Helt inne i Tøssedalen, ved Øvre Kleppe barnehage
 • Skogen idrettspark (2 barnehager)
 • Bergheim (fotballanlegg og turområde)
 • Askøyhallen

Antall henvendelser til Askøy legevakt i tidsrommet 9. juni klokken 13.00 til 10. juni klokken 07.00

 • 87 sykepleierråd
 • 24 konsultasjoner
 • 8 henvisninger fra legevakt til Haukeland universitetssykehus

OPPDATERT 9. juni klokken 16.00

Tre epidemiologer fra Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet, og hjelper oss med å kartlegge og systematisere situasjonen. Dette arbeidet vil pågå en stund, usikkert hvor lenge. Også Mattilsynet har bemanning til stede.

FHI vil også gi oss faglige råd som vil hjelpe oss i å ta de beste beslutningene i arbeidet fremover.

Det kommer mange henvendelser fra innbyggere.

Vi oppdaterer fortløpende Ofte stilte spørsmål. Les mer her.

Tall fra Askøy legevakt i tidsrommet kl. 07.00 til kl. 13.00 søndag 9. juni

 • 45 telefonråd
 • 25 konsultasjoner
 • 2 henvisninger

Orientering fra Haukeland universitetssjukehus om innleggelser fra Askøy. Oppdatert status søndag 9. juni kl 14.15.

Barn

 • Innlagte fra Askøy totalt: 13
 • Innlagte fra perioden lørdag 8. juni kl. 14.15 - søndag 9. juni kl. 14.15: 2
 • Antall inneliggende søndag 9. juni kl. 14.15: ingen

Voksne

 • Innlagte fra Askøy totalt: 34
 • Innlagte fra perioden lørdag 8. juni kl. 14.15 - søndag 9. juni kl. 14.15: 12
 • Antall inneliggende søndag 14.15: 18 voksne

Ingen av pasientene er kritisk syke

Vi har god kontroll på situasjonen. Vi har i dag besluttet å oppbemanne noe for å være helt trygg på at vi har nok kapasitet til å ta i mot pasienter som kommer fremover.

Ny oppdatering kommer mandag 10. juni ca klokken 15.00.

 


OPPDATERT 9. juni klokken 9.00

Askøy legevakt har økt bemanning både av sykepleiere som svarer på telefon og som tar imot pasienter. Har også flere leger på jobb.

Det er fortsatt stor pågang hos legevakten, og sykdomsbildet er nokså uforandret. Det betyr at det fortsatt er mange syke, og at det fortsatt kommer nye tilfeller.

Tall fra Askøy legevakt, tidsrommet kl. 13.00 8. juni til kl. 7.00 9. juni

 • 95 råd fra sykepleier på telefon
 • 37 legekonsultasjoner
 • 11 henvisninger til Haukeland

Får hjelp fra Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har tilbudt støtte fra feltepidemiologer, og disse kommer i dag, 9. juni.

- De vil kartlegge og systematisere situasjonen blant annet gjennom intervjuer. Å få inn noen med nasjonal erfaring fra feltarbeid, kartlegging og systematisering av funn vil være veldig positivt for oss, sier fungerende smittevernlege på Askøy, Thomas Hetland.

Vannvogner

Det er plassert vannvogner ute på sentrale plasser for å gjøre det enklere å få tilgang til rent drikkevann:

 • Kleppe skole
 • Hetlevik skole
 • Follese skole
 • Strusshamn skole
 • Kleppestø barneskole
 • Portmann i Marikoven
 • Kyrkjelemyra (Øvre Kleppe)
 • Kjebergvegen (Øvre Kleppe)
 • Stongafjellet
 • Juvik (ved Rørlegger Andersen)
 • Ospedalen (helt på toppen, ved barnehagen)

Vi skal få laget et kart som viser plassering om noen er usikker.

Les ofte stilte spørsmål på våre nettsider: https://askoy.kommune.no/sporsmal

 


OPPDATERT 8. juni klokken 18.00

Orientering fra Haukeland universitetssjukehus om innleggelser fra Askøy.

Oppdatert status for perioden lørdag 8. juni 08.30 -14.15:

 • 4 nye pasienter ankommet (3 voksne, 1 barn)
 • 3 voksne pasienter er meldt, og kommer om kort tid
 • 7 pasienter er utskrevet i løpet av formiddagen. Vi forventer at flere blir utskrevet ila dagen.
 • Klokken 14.15 er det totalt 14 pasienter inneliggende fra utbruddet på Askøy (10 voksne, 4 barn)
 • Ingen av pasientene er alvorlig rammet.
 • Vi har kontroll på situasjonen, og har beredskap til å øke kapasiteten på sykehuset ved behov.
 • Ny oppdatering kommer søndag ca klokken 16.00

OPPDATERT KLOKKEN 14.00

Vannvogner

Vi ønsker å tilby innbyggerne våre sikkert vann. Vi planlegger for et langvarig kokevarsel, derfor plasseres det nå ut flere vannvogner. Disse plasseres strategisk i områder som er lett å nå for innbyggerne, blant annet i nærhet av skoler, barnehager og boligfelt.

Vannvognene etterfylles, vi har en ordning på dette. Det betyr at det kan være tomt, men skal kjapt fylles på.

Vannvognene hentes fra Fjellvar og Bergen vann.

Her er det utplassert vannvogner:

 • Hetlevik skole
 • Follese skole
 • Strusshamn skole
 • Portmann (gamle butikken), Marikoven
 • Kleppe skole
 • Kleppestø barneskole
 • Kyrkjelemyra (Øvre Kleppe)
 • Kjebergvegen (Øvre Kleppe)
 • Stongafjellet
 • Juvik (ved Rørlegger Andersen)
 • Ospedalen (helt på toppen, ved barnehagen)

OPPDATERT KLOKKEN 12.00

Folkehelseinstituttet har tilbudt støtte fra feltepidemiologer. Fungerende smittevernlege i kommunen, Thomas Hetland, har takket ja til denne støtten:

- Feltepidemiologene vil kartlegge og systematisere situasjonen blant annet gjennom intervjuer. Å få inn noen med nasjonal erfaring fra feltarbeid, kartlegging og systematisering av funn vil være veldig positivt for oss.

Økt bemanning

Askøy legevakt doblet bemanning med sykepleier og lege på torsdag. Den økte bemanningen holdes gjennom pinsehelga for å kunne gi best mulig hjelp og råd.

Tall fra Askøy legevakt, tidsrommet kl. 16.00 7. juni til kl. 7.00 8. juni:

 • 58 råd fra sykepleier på telefon
 • 24 legekonsultasjoner
 • 3 innleggelser til Haukeland, ett spebarn

Flere vannvogner

Vi jobber med å skaffe flere vannvogner som kan plasseres ut på sentrale steder. Mer informasjon kommer.

 

Back to top