Kriterier for å oppheve kokevarsel ved Kleppe vannverkDet er visse kriterier som må være på plass for at kokevarselet kan oppheves. Planen er utarbeidet i samråd med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet.

168-høydebassenget stengt for godt

Helt siden smitteutbruddet startet og drikkevannet ble mistenkt som smittekilde, 6. juni, er det tatt daglige vannprøver. 168-høydebassenget ble tidlig mistenkt som smittekilde, og ble stengt av 7. juni. Bassenget har etter dette blitt tappet, og vi kontrollerer at bakteriene er ute av ledningsnettet. Dette høydebassenget vil aldri mer bli brukt i vårt lednignsnett.

Ekstra klor

I tillegg til å stenge 168-høydebassenget, har drikkevannet blitt kloret fra Kleppe vannverk. Dette er gjort for å fjerne bakterier i vannet. For å være sikker på at hele ledningsnettet har blitt kloret, har vi målt alle ytterpunkter på nettet. Da det var klart at hele ledningsnettet har vært kloret, kunne vi stanse klorering fra vannverket.

Av med kloring

Nå må vi vente til all klor er borte fra ledningsnettet. Dette gjør vi ved å måle, på tilsvarende måte som vi sjekket at alt vannet har blitt kloret.

Etter at all klor-rest er borte, har vi avtalt at vi skal foreta 2 «positive» prøveserier. Det betyr at prøvene skal være bakteriefrie.

Den siste prøveserien skal utføres som parallelle prøver sammen med Mattilsynet. Det betyr at vi tar 1 prøve på alle prøvepunktene, mens Mattilsynet tar 1 uavhengig prøve på de samme punktene. Disse prøvene skal leveres til to ulike laboratorium, for å få alt sjekket dobbelt opp, for å være trygg på at vannet er trygt.

Oppheve kokevarsel

Alle høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk vil også måles.

Etter at alle prøver - både tatt av oss og Mattilsynet - er gode, på alle målepunkt, vil vi oppheve kokevarselet. Da er situasjonen tilbake til det normale.


Prøvepunkt

Nedenfor finner du en oversikt over våre ukentlige prøvepunkt for Kleppe vannverk. Vi har også lagt ut en oversikt over de daglige prøvepunkt med tanke på oppheving av kokevarsel.

Noen av våre daglige prøvepunkt i denne forbindelse er også med i de ukentlige prøvepunktene. I denne perioden er disse prøvene tatt parallelt.

Ordinær ukentlig prøveplan Fra Kleppe vannverk

 • Kleppe VRA (vannrenseanlegg) råvannsprøve
 • Kleppe VRA rentvannsprøve
 • Kleppevegen 23A, Helsetunet
 • Solhola PST
 • Marikoven HB
 • Follese Isbjørn is
 • Hetlevik Soltun barnehage
 • Gamle Krokås HB

Daglige faste prøvepunkt i forkant av oppheving av kokevarsel, som tas i tillegg til ukeplanen

 • Kum nedenfor 168-høydebasseng
 • Kjebergvegen 5
 • Kyrkjelemyra 7
 • 125-høydebasseng
 • Dyrdal høydebasseng
 • Kleppe VRA rentvannsprøve
 • Kleppe barneskole
 • Kråkestølen 31
 • Kulturfabrikken
 • Kleppevegen 23A, Helsetunet
 • Lønvarden HB
 • Marikoven HB
 • Gamle Krokås HB
 • Nipa HB

 

Back to top