Kokevarselet for alle abonnenter til Kleppe vannverk oppheves fra torsdag 18. juli. Det betyr at du nå kan drikke vannet fra springen igjen.

Helt siden 6. juni har innbyggere som får vann fra Kleppe vannverk kokt vannet før det kunne drikkes. Dette er gjort på grunn av et vannbåren smitteutbrudd. Vi beklager at vi ikke har klart å levere trygt og godt drikkevann til alle våre innbyggere.

Vannet ved Kleppe vannverk er nå godkjent og trygt å drikke. Oppheving av kokevarselet kan komme fordi alle sjekkpunkt er oppfylt. 

På hvilket grunnlag friskmeldes nå vannet?

Alle vannprøver, over lang tid, viser god kvalitet på vannet.

 • Vi har tatt daglige vannprøver siden 6. juni.
 • Det ble funnet bakterier i 168-høydebassenget. Dette ble tidlig utpekt som forurensningssted, og bassenget ble stengt 7. juni og vil aldri mer bli tatt i bruk.
 • Vi har kloret alt vannet på hele ledningsnettet som får vann fra Kleppe vannverk. Klor tar knekken på bakterier. All klor var ute av hele ledningsnettet fredag 5. juli. Prøver av rent vann - uten klor - er blitt tatt daglig siden denne datoen, og alle prøver er gode.
 • Siste runde med prøver ble tatt dobbelt - en av oss og en av Mattilsynet – 15. juli. Prøvene er i tillegg sendt til to ulike laboratorier for kontroll. Alle prøver er helt fine, og vi er derfor trygge på at vannet kan friskmeldes.
 • Alle høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk er kontrollert av VA-etaten i Bergen kommune. Hele rapporten kan du lese her: pdf Sikring av høydebassengene til Kleppe vannverk 17.07.19 (3.09 MB)
 • Fra nå av og inntil begge høydebassengene i fjell (Øvre Kleppe 125 og Nipa (Hetlevik)) er faset ut, vil vannet være lett klorert.

 

Uttalelse fra Mattilsynet

"Siden Campylobacter-utbruddet 6. juni har Mattilsynet vært godt informert av kommunen og tatt med på råd. Etter vår vurdering har kommunen håndtert denne hendelsen på en god måte og vi er enige med kommunen i at vannet nå kan friskmeldes.

Følgende tiltak gjør at Mattilsynet mener at kokevarselet kan oppheves:

 • Øvre Kleppe høydebasseng er stengt ned og er ikke lengre i bruk
 • Hele ledningsnettet er desinfisert med klor
 • Etter at kommunen har sikret at hele nettet var klorert ble tilsetting av klor avsluttet. Dette for å undersøke om det var en pågående forurensing fra andre kilder enn Øvre Kleppe høydebasseng
 • Kommunen har daglig tatt ut vannprøver fra 14 ulike steder på ledningsnettet til Kleppe vannverk.
 • Alle prøveresultatene viser at vannet er trygt å drikke, og i samsvar med kravene i regelverket.
 • Mandag 15. juli tok Mattilsynet ut prøver på de samme 14 stedene som kommunen. Kommunen og Mattilsynet leverte prøvene til to ulike laboratorier. Alle prøveresultatene viser trygt drikkevann."

 

Skal jeg la vannet renne?

Har du vært lenge vekke, på for eksempel ferie, så er det alltid bra å la det renne i springen før du drikker vannet. Har husholdningen vært i normal bruk, så er det ikke bakterier igjen fra smitteutbruddet i ditt rørsystem.

Hva med vann i varmtvannstanken?

Du skal aldri drikke vann fra varmtvannstanken. Vann fra varmtvannstanken kan brukes som normalt.

Hvor ofte tar Askøy kommune prøver?

Vi tar faste, ukentlige prøver. Etter 6. juni 2019 har vi utvidet dette til daglige prøver, for å være sikker på at vannet er bra, og at smittekilden ble funnet (168-høydebassenget). Prøver er tatt på følgende steder, med prøveresultat: https://askoy.kommune.no/tjenester/smitteutbruddet-pa-askoy/proveresultater-fra-kleppe-vannverk

Hva skjer med 168-høydebassenget?

Helt siden smitteutbruddet startet og drikkevannet ble antatt som smittekilde, 6. juni, er det tatt daglige vannprøver. 168-høydebassenget ble tidlig mistenkt som smittekilde, og ble stengt av 7. juni. Vi har tappet ut alt vannet, via avløpsledningen.

Dette høydebassenget vil aldri mer bli brukt i vårt ledningsnett.

Vi planlegger å fase ut alle fjellbasseng på Askøy (Nipa-bassenget og 125-høydebassenget). De andre vannverkene på Askøy har ingen fjellbasseng. For ordens skyld, alle høydebasseng tilknyttet Kleppe vannverk er kontrollert og godkjent av VA-etaten i Bergen kommune.

Hvor får vi vann fra når vi ikke lenger får fra 168-høydebassenget?

De som tidligere har fått vann fra 168-høydebassenget, får nå vann fra Dyrdalsfjellet høydebasseng.

Dette gjelder abonnenter i Kjebergvegen, Heimlivegen, Kyrkjelemyra, Tøssedalen, Bakkevegen, Flossmyra, Heimliåsen, Sollivegen, Bakkegjerdet, Torvgarden og deler av Øvre Kleppevegen.

Hvor mange fjellbasseng har Askøy?

Vi har stengt ned 168-høydebassenget. De gjenstående fjellbassengene er:

• 125-bassenget
• Nipa-fjellet

Det jobbes med at begge disse fases ut.

Hvorfor er ikke det nye høydebassenget på Dyrdalsfjellet tatt i bruk fullt ut?

Det nye bassenget skal også erstatte 125-bassenget. Det gjenstår noe ledningsanlegg før Dyrdalsfjellet kan erstatte 125-bassenget.

Måler dere vannkvaliteten ved de andre vannverkene på Askøy?

Ja, alle vannverk kontrolleres ukentlig.

Vil vanntankene fortsatt være tilgjengelig?

Nei, vanntankene blir fortløpende fjernet. Vannet i springen er trygt å bruke.