Påmeldingen til forskningsprosjekt for å kartlegge omfanget av sykdom knyttet til campylobacter-utbruddet gikk ut 30. juni. Forskerteamet vil følge opp om 3 måneder.


Dette var saken:

Vil du bidra til økt kunnskap om Campylobacter og utbruddet på Askøy?

Du vil da få tilsendt en unik lenke, som ikke skal deles med andre. Hvis du vil svare på undersøkelsen for flere medlemmer av husstanden kan du gjøre dette ved å klikke på linken en gang til (kan gjerne bruke din egen e-postadresse om igjen for barn). Du vil da motta en mail per person..

Vi vil lære

Askøy kommune, i samarbeid med Universitet i Bergen, Helse Bergen, Folkehelseinstituttet og NORCE forskningsinstitutt, inviterer alle innbyggerne i Askøy kommune til å delta i et forskningsprosjekt for å kartlegge omfanget av sykdom knyttet til campylobacter-utbruddet og undersøke helsemessige senvirkninger knyttet til utbruddet.

ALLE innbyggerne inviteres, også de som ikke ble syke eller ikke mottar vann fra Kleppe vannverk

Det har blitt sendt ut SMS til store deler av kommunens beboere den 20. juni, med lenke til undersøkelsen. Denne undersøkelsen er mer omfattende enn den forrige SMS-undersøkelsen, som i tillegg til å være av mer begrenset art, også var begrenset til beboere i området som fikk vann fra Kleppe vannverk.

Prosjektet vil bidra til å danne grunnlag for bedre behandling og oppfølging av pasienter som blir rammet av slike tarminfeksjoner.

Spørreskjemaet ber om del personopplysninger og samtykke til kobling til flere helseregistre. Innsamlingen av data skjer i regi av Universitetet i Bergen og dataene vil bli lagret på deres sikre server SAFE. Kun prosjektleder (Guri Rørtveit, professor ved Universitet i Bergen) vil ha tilgang til kobling mellom person- og helseopplysninger.

Denne måten å samle data på er godkjent av Regional etisk komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og personvernombudet ved Universitetet i Bergen og tilfredsstiller den nye personvernforordningen GDPR.


 Logosamling

Back to top