Spørreundersøkelse sendt ut via SMS

Undersøkelsen ble gjort midt under smitteutbruddet, og kartla forekomst av mage-tarm-sykdom hos mottakerne. Omlag 7000 personer har blitt registrert gjennom undersøkelsen.

Sammenlikner områder

Abonnentene til Kleppe vannverk ble i forkant av undersøkelsen delt inn i soner, og fikk tilsendt en unik lenke på SMS. Dette ble gjort for å finne ut hvordan smitteutbruddet påvirket beboere i hvert enkelt område.

For områdene Øvre Kleppe, Kleppe og Nedre Kleppe /Juvik, var angrepsraten mellom 42 og 55 prosent, mens den i de andre områdene som får vann fra Kleppe vannverk ca. 15 prosent i gjennomsnitt.

Flest syke rundt 168-høydebassenget

De tre områdene som ble hardest rammet ligger i forsyningsområdet til 168-høydebassenget, som nå er stengt. Beboerne i disse tre områdene utgjør 65 prosent av de som via SMS-studien har rapportert at de har vært syke. Samtidig utgjør de kun 30 prosent av dem som har besvart undersøkelsen.

Funnene tyder også på at beboerne i disse områdene først ble syke, noe som kan forklares ved nærhet til høydebassenget.

2000 syke

Totalt er det i SMS-undersøkelsen rapportert om like over 2000 sykdomstilfeller, som kan knyttes til utbruddet. Estimatet på 2000 syke er således å regne som et relativt sikkert minimumsantall for antall rammede.

Høydebassenget pekes ut

Funnene i undersøkelsen understøtter konklusjonen om at vannet i høydebassenget har vært forurenset med smitteførende bakterier.

 

Back to top