Misfarget vann

Du kan til tider oppleve å få brunt eller misfarget vann i springen. Her er noen av årsakene. 

 • Spyling av vannledningsnettet er den vanligste årsaken til misfarget vann. Dette gjøres med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet og for å sikre god drikkevannskvalitet. 
 • En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet.
 • Vannet kan bli brunt i forbindelse med reparasjon av vannlekkasjer eller andre hendelser.
 • Hvis vannet har vært stengt kan området som var berørt oppleve brunt vann når det blir åpnet igjen. La vannet renne en stund for å rense rørene.
 • Misfarget vann i enkelthusstander kan også skyldes private vannledninger ute eller innendørs. 

Hva gjør jeg ved misfarget vann?

 • La kaldt vann renne til det er klart. 
 • Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. I sommerhalvåret er utekranen det beste tappestedet. 
 • Hvis vannet ikke er klart etter at du har latt det renne i en time bør du kontakte Vann og avløp, klikk her for kontaktinformasjon.  
 • Unngå å tappe varmt vann for å hindre grums til varmtvannstanken.
 • Du bør ikke vaske lyse klær før vannet er klart igjen.
 • Hvis du er uheldig og får brunfarge på klesvasken, anbefaler vi at du holder klærne våte til du får vasket dem i rent og klart vann. Tørker klærne, kan de misfarges.

Ring oss hvis vannet er brunt uten kjent årsak. 


Kontakt avdelingen