Som vannverkseier er vi pålagt å sende ut kokevarsel når det kan være en teoretisk mulighet for at bakterier kan komme forbi vannrenseanlegget, og ut til abonnentene. Dette gjøres forebyggende, for å ivareta abonnentenes folkehelse, og er alltid det aller viktigste hensynet i drikkevannsforsyningen.

Les mer hos Folkehehelseinstituttet: Hva bør du gjøre når du får kokevarsel fra vannverket?

Hvordan renses vannet?

Vannbehandlingsanlegget skal inneholde to såkalte barrierer. Den ene barrieren er et filter. I forkant av filteret tilsettes ulike kjemikalier, slik at organiske stoffer i råvannet flokkulerer. Dette gjøres for at filteret skal klare å fange opp de organiske forbindelsene.

Når vannet er filtrert, går det gjennom neste barriere. Dette er normalt UV-bestråling, men erstattes med klor når det oppstår ustabilitet i renseprosessen. UV virker kun i det øyeblikket vannet passerer UV-lampen. Kloren fortsetter å desinfisere vannet etter at det har passert renseanlegget.

Når drikkevannet ikke filtreres optimalt, vil ikke desinfiseringen fungere optimalt. Bakterier vil kunne «gjemme seg» bak partiklene når UV-lampen passeres. Ved bruk av klor, vil kloret binde seg til de organiske partiklene, og dermed vil vannet mellom partiklene ikke bli desinfisert.

Dette er bakgrunnen til at Mattilsynet anbefaler kokevarsel dersom en av barrierene ikke fungerer.

Stengt laboratorium i helg

Det som er uheldig når det skjer i helgene, er at laboratoriet som analyserer vannprøvene er stengt. Det tar ett døgn å analysere prøvene.

Har vi først iverksatt kokevarsel, kan vi ikke oppheve dette før vi har dokumentasjon på at vannet er fritt for eventuelle forurensinger.

Kokevarsel andre steder

Det fokuseres mye på at man i Bergen slipper dette med kokevarsel. Det er ikke helt riktig. Bergen har hyppige kokevarsler, men da helt lokalt, og svært begrenset.

I Bergen har man ivaretatt sikkerheten i vannforsyningen, ved at alle vannverkene er samkjørt. Det vil si at når Bergen får driftsproblemer i ett vannbehandlingsanlegg, kan man stenge det av, og levere vann fra en mengde høydebassenger. Dersom det vedvarer, kan de også levere vann fra andre vannbehandlingsanlegg.

Vi har dessverre ikke den samme sikkerheten i vannforsyningen.

Utbedringer på Askøy

I konseptvalgutredningen har vi skissert en plan for blant annet utbygging av høydebassenger, nytt vannbehandlingsanlegg og eventuell overføring av reservevann fra Bergen.

Slik situasjonen er i dag, kan vi dessverre ikke garantere for at kokevarsel ikke vil skje igjen. Vi er nødt til å ivareta folkehelsen, og da blir nok kokevarsel en viktig del av virkemiddelet for å ivareta dette ved driftsforstyrrelser. 

Får du ikke varsel?

Les mer om varsling og hvordan du registrerer deg her.

Back to top