Formål

 • Private abonnenter kan velge om de vil betale vannavgiften etter målt forbruk (vannmåler) eller stipulert forbruk (der boligens areal benyttes som grunnlag).
 • Næringseiendommer, offentlig virksomheter og kombinasjonsbygg betaler forbruksgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³.
 • Målt forbruk innebærer at du har vannmåler der du leser av målerstand en gang i året.
 • Alt du trenger å vite om vannmålerbruk, installasjon m.v. er samlet i Norm for vannmålere i Askøy kommune.

 Slik leser du av vannmåleren

 • Hovedavlesingsperioden skjer en gang i året (november/desember). Det anbefales å gjennomføre kontrollavlesinger flere ganger i året.
 • Du får et avlesningskort på SMS eller per post for hver vannmåler.
 • Les av vannmålerstanden og returner avlesning til kommunen.  Les av tallene fra venstre, ikke ta med sifrene i de røde feltene på måleren.
 • Om vi ikke mottar avlesning blir vannforbruket stipulert.
 • Abonnenten har ansvar for rett avlesning.

Hvordan melde inn din vannmålerstand?

 • Svar på SMS-varsel om vannmåleravlesning via SMS.
 • Etter å ha mottatt vannmålerkort i posten registrer ditt forbruk (du må ha koden som står på vannmålerkortet). 

Vannlekkasje

 • Vannlekkasje i huset blir registrert på telleverket som forbruk og belastes abonnenten.
 • Det er imidlertid lett å undersøke om rørsystemet i huset er lekk. Det lille tannhjulet under glasset på måleren skal stå stille når det ikke foregår tapping.
 • Hvis måleren teller nedover eller står stille i lang tid, kan mulig årsak være lekkasje på stikkledning eller defekt måler. I slike tilfeller, ta kontakt 56 15 58 00

Ansvarlig avdeling

Back to top