Formål

 • Private abonnenter kan velge om de vil betale vannavgiften etter målt forbruk (vannmåler) eller stipulert forbruk (der boligens areal benyttes som grunnlag).
 • Næringseiendommer, offentlig virksomheter og kombinasjonsbygg betaler forbruksgebyr etter målt vannforbruk og pris pr. m³.
 • Målt forbruk innebærer at du har vannmåler der du leser av målerstand en gang i året.
 • Alt du trenger å vite om vannmåler bruk, installasjon m.v. er samlet i Norm for vannmålere i Askøy kommune.

Søknad

   • Søknad om installering av vannmåler
   • Rørleggerfirma må sende inn elektronisk søknadsskjema i lenken over.
   • Når godkjenning på søknaden er mottatt av rørleggerfirma, kan rørlegger hente vannmåler i Bakarvågen 7 i Florvåg (henvendelse hovedinngang).
   • Seksjon VA utfører kontroll og plombering av installert vannmåler en uke etter utlevering.

Slik leser du av vannmåleren

   • Hovedavlesingsperioden skjer en gang i året (ved nyttår). Det anbefales å gjennomføre kontrollavlesinger flere ganger i året.
   • Du får ett avlesningskort på SMS eller per post for hver vannmåler.
   • Les av vannmålerstanden og returner avlesning til kommunen.
   • Om vi ikke mottar avlesning blir vannforbruket stipulert.
   • Abonnenten har ansvar for rett avlesning.

Vannlekkasje

   • Vannlekkasje i huset blir registrert på telleverket som forbruk og må belastes abonnenten.
   • Det er imidlertid lett å undersøke om rørsystemet i huset er lekk. Det lille tannhjulet under glasset på måleren skal stå stille når det ikke foregår tapping.

Ansvarlig avdeling

Back to top