Kommunale avgifter faktureres kvartalsvis. Forfall i 2021 er 15. mars, 15.juni, 15. september og 15. desember.

Vann- og avløpsgebyret er inndelt i et abonnementsgebyr (fastavgift) og et forbruksgebyr:

 • Abonnementsgebyret er likt for alle boenheter.
 • Forbruksgebyret blir fastsatt ut fra boligens areal (alt som er innenfor husets fire vegger):

Trinn 1: boenhet under 100 m2
Trinn 2: boenhet mellom 101 - 280 m2
Trinn 3: boenhet større enn 280 m2

 • Feiing og tilsyn

  På 3. termin faktureres feiing og boligtilsyn. Se her for mer informasjon om feiing og boligtilsyn

 • Tilsynsgebyr

  Dette gebyret faktureres alle eiendommer med innlagt vann. For mer informasjon les artikkelen: Tilsyn med avløp. Ved spørsmål vedrørende tilsynsgebyret, kontakt Miljørettet helsevern.

 • Vannmåler

  I desember sendes det ut en avlesningslapp til alle kunder med  vannmåler. Avlesningen sendes tilbake til kommunen der den blir registrert og danner grunnlaget for avregningen. Der vi ikke har mottatt avlesning blir forbruket stipulert.

 • eFaktura

  Med eFaktura får du regningene rett i nettbanken i stedet for i postkassen, ferdig utfylt med KID-nummer. Alle eFakturaer må godkjennes av deg før de belastes konto. eFaktura godkjenner du med et klikk. Hvis du selger huset ditt må du selv huske å si opp eFaktura avtalen i nettbanken, ellers vil du fortsatt motta eFaktura for tidligere eid bolig.

 • Salg av bolig

  Du trenger ikke å melde fra til oss når du flytter ettersom våre systemer synkroniseres opp mot folkeregisteret. Kommunen deler ikke opp regningen ved salg av bolig. Regningen blir sendt til den som er registrert hjemmelshaver på faktureringsdagen. Det er megler evt eier sitt ansvar å sørge for at avgiften blir fordelt mellom gammel og ny eier i salgsoppgjøret.

 • Tilknytningsgebyr vann og avløp

  Tilknytningsgebyr skal betales for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Alle abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr. Dette faktureres ved igangsettingstillatelse. 

 • Selvkost

  Kommunale tjenester knyttet til leveranse av vann-, avløp-, slam- og feiertjenester er lovpålagte og kommer inn under regelverket for selvfinansierende tjenester. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten.

 • Kontakt oss

  For spørsmål angående kommunale avgifter kontakt:

  Vann og avløp på tlf. 56 15 58 00, åpningstid kl. 10 - 13.

 

Back to top