Vannkran illustrasjonsfotoDersom du har hatt utgifter til koking av vann i forbindelse med smitteutbruddet sommeren 2019, kan du søke om erstatning for dokumenterte utgifter.

Hva må du gjøre for å få prisavslag?

Du må søke skriftlig til Askøy kommune via brev eller e-post til:

Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

E-post:

NB! Om du allerede har sendt krav om prisavslag så trenger du ikke søke på nytt.

Hvor mye er prisavslaget?

For de fleste vil strømutgifter til koking av drikkevann i 6 uker ligge på under 100 kroner.

Noen husstander har hatt kokevarsel i 2 perioder, andre i bare 1. Etter en helhetsvurdering, der vi har lagt vekt på ekstrautgifter til strøm til koking av vann, samt betydningen av det å ha enkel tilgang til drikkevann for forbrukeren, settes prisavslaget til

  • 200 kroner per periode med kokevarsel
  • Totalt 400 kroner for deg som har hatt kokevarsel i to perioder

Hvordan har vi regnet dette ut?

Det er vanskelig å fastsette verdien av det å ikke ha drikkevann i kranen. Hver innbygger bruker ca. 200 liter vann i døgnet. Bare en liten del av dette er til drikkevann og matlaging.

Det totale vanngebyret er 910 kroner for 1,5 måned. Hadde du ikke fått vann i det hele tatt, ville dette vært summen du kunne kreve tilbakebetalt. Men siden vannet kunne brukes til alle andre formål enn drikkevann, og visse typer matlaging, må vi gjøre en utregning for å finne prisavslaget.

Hvorfor dekkes ikke utgifter til flaskevann?

Vi har sett til Giardia-saken i Bergen fra 2004. Der ble ikke utgifter til flaskevann dekket, siden abonnentene kunne drikke vannet etter at det var kokt.

Gjennom sommeren 2019 stod det vanntanker ute med gratis drikkevann, samt utplassering av vannbeholdere fra Forsvarets overskuddslager.

Vannet fra springen kunne benyttes til drikke og matlaging etter koking. Vann til annet forbruk var tilgjengelig som normalt. Det er derfor ekstrakostnadene til strøm for koking av drikkevann som er merutgiften.

Hvilke kokevarsler er det snakk om?

  • Kokevarsel 1 gjelder 6. juni til 18. juli 2019, i forbindelse med smitteutbruddet.
  • Kokevarsel 2 gjelder fra 2. august. Dette kokevarselet ble opphevet områdevis, henholdsvis 5. og 16. september 2019, og gjaldt abonnenter tilknyttet høydebasseng 125.

Klagerett

Kravet om prisavslag er et kjøpsrettslig krav overfor Askøy kommune som leverandør av vann. Det er ikke et enkeltvedtak som blir truffet av oss som offentlig myndighet. Det er derfor ikke klagerett på avgjørelsen om prisavslag.

Det er imidlertid mulighet for å klage saken inn til Forbrukerrådet eller forfølge saken med et sivilt søksmål.


pdf Vedlegg rettslig grunnlag for prisavslag samt utregning (287 KB)  


Les også: Over og ut for fjellbasseng på Askøy