Priser, beregninger og vannmåler

Vann- og avløpsgebyrer, vannmåler

Private abonnenter kan velge om de vil betale etter målt eller stipulert forbruk

Hvordan beregnes vann- og avløpsgebyret?

Søke om erstatning for dokumenterte utgifter

Back to top