Informasjonsmateriell

Grunnerverv | Tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning |  Behovsprøvd tilskuddsordning ved pålegg | Lekkasje på drikkevannsledningen?

Askøy kommune gjennomfører nå, og skal videre i de kommende årene, gjennomføre flere større vann- og avløpsprosjekter. Nye anlegg skal etableres og gamle anlegg oppgraderes.

Når du eier en bygning som er knyttet til den kommunale vannforsyningen, er ledningen fra bygningen og frem til kommunens hovedledning ditt ansvar og din eiendom.

Har du fått pålegg om tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledning, eller pålegg om oppgradering av privat avløpsløsning?

Her kan du lese mer om hva du må gjøre for å knytte din eiendom til offentlig vann- og/eller avløpsledninger.

Back to top