Arkiv og politisk sekretariat

Telefonnummer Dokumentsenteret
Hovednummer 409 06 134 Mandager kl 10:00-11:00 og 12:00-14:00 Tirsdag - fredag kl 09:00-11:00 og 12:00-14:00

Telefonnummer Politisk sekretæriat
Hovednummer 56 15 81 00 Mandag - fredag kl 08:00-11:00 og 12:00-15:30

Askøy brann og redning, brannforebyggende og feiere

Telefonnummer Feierne
Hovednummer 56 15 82 27

Andre stabsavdelinger

 

Telefonnummer Ephortehjelpen
Hovednummer 409 03 785 Mandag - fredag kl 08:30 -11:30 og 12:00-15:30

Telefonnummer HR og lønn
Hovednummer 56 15 80 50 mandag - fredag 09:00–11:00 og 12:00–14:00

Barnevern, flykning og familiehelsetjenesten

Telefonnummer Barnevernet
Hovednummer 56 15 84 40 08:00-15:30 alle virkedager

Telefonnummer Familiehelsetjenesten
Hovednummer 56 15 83 09 08:30-12:00 og 13:00-15:00 mandag - torsdag 10:00 -12:00 fredag

Telefonnummer Ungdomstjenesten
Hovednummer 56 15 86 60  

 

 

Helse og omsorg, hjemmebaserte tjenester

Hovednummer helse og omsorg
Stab helse og omsorg 56 15 82 50 Åpningstid 08:00 - 15:30
Kleppestø sykehjem 56 15 59 00 Åpningstid 08:00 - 15:30
Hjemmebaserte tjenester    
Avdeling Sør 56 15 57 90 Åpningstid 08:00 - 15:30
Avdeling Midtre 56 15 57 00 Åpningstid 08:00 - 15:30
Avdeling Nord 56 15 85 81 Åpningstid 08:00 - 15:30
Bofelleskap og dagsenter    
Flagget Bofellesskap 952 90 354 Åpningstid 08:00 - 15:30
Holmedalen Bofellesskap 408 06 181 Åpningstid 08:00 - 15:30
Neset Bofellesskap 56 15 58 10 Åpningstid 08:00 - 15:30
Furutoppen Bofellesskap 56 15 58 14 Åpningstid 08:00 - 15:30
Brandaneset bofellesskap 56 15 58 12 Åpningstid 08:00 - 15:30
Furulytunet Bofellesskap 56 15 58 33 Åpningstid 08:00 - 15:30
Tveit Bofellesskap 905 38 815 Åpningstid 08:00 - 15:30
Villaveien Bofellesskap 56 15 58 03 Åpningstid 08:00 - 15:30
Strømsnes Bofellesskap 56 15 58 04 Åpningstid 08:00 - 15:30
Furubakken sykehjem 56 15 58 39 Åpningstid 08:00 - 15:30
Soltunet avlastning 56 15 58 36 Åpningstid 08:00 - 15:30
Soltunet dagsenter og sansehus 56 15 58 41 Åpningstid 08:00 - 15:30
Boliger psykisk helse 56 15 83 69 Åpningstid 08:00 - 15:30

 

 

Kemneren

Telefonnummer Kemneren
Hovednummer 56 15 86 80 mandag til fredag 08:00 – 15:30

Kommunale barnehager

Telefonnummer Ask barnehage
Hovednummer 400 21 391 Åpningstid 07:00 - 17:00

Telefonnummer Erdal barnehage
Hovednummer 400 21 396 Åpningstid 07:00 - 16:30

Telefonnummer Hanøy-Forum barnehage
Hovednummer 989 07 790 Åpningstid 07:30 - 16:30


Telefonnummer Tveit barnehage
Hovednummer 56 15 53 20 Åpningstid 07:00 - 16:30

Kultur, idrett og fritid

Telefonnummer Kulturskolen
Hovednummer 56 15 84 64 09:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Frivilligsentralen
Hovednummer 56 15 86 30 09:00 - 15:00 alle virkedager

Plan, byggesak og eiendom

Telefonnummer Plan og bygg
Hovednummer 56 15 82 99 09:00 -11:00 og 12:00-14:00 Alle virkedager

Skole og PPT

Telefonnummer Erdal ungdomsskole
Hovednummer 56 15 87 50 08:00 -15:30 alle virkedager

Telefonnummer Fauskanger barne- og ungdomsskule
Hovednummer 40035880 Åpningstid 08:30 -15:00

Telefonnummer Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
Hovednummer 404 07 856 10:00 -11:30 og 12:30 - 15:00 mandag og 09:00 - 11:30 og 12:30 - 15:00 tirsdag til fredag

 

Vann og avløp

Telefonnummer Vann og avløp    
Hovednummer 56 15 58 00 Åpningstid 10:00 - 13:00
Vakttelefon 53 00 04 60 15:30 - 08:00 + helge og helligdager